Utbetalningar av krisstöd till midsommar

370 miljoner kronor till Statens kulturråd och 70 miljoner till Konstnärsnämnden. Därtill 50 miljoner till Filminstitutet och 10 miljoner till Författarfonden. Så kommer det akuta krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor, som regeringen fattade beslut om den … Läs mer

Hopp om lösning av konstnärers socialförsäkringar

Klys har fört samtal socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) för att tydliggöra hur konstnärers socialförsäkringsvillkor brister. Förändringar är på gång, menar ministern.   SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER Ardalan Shekarabi (S) tog i slutet av februari emot en Klys-delegation där Teaterförbundets direktör Mika … Läs mer

1 4 5 6 7 8 9 10 13