Fler får ersättning från a-kassa – anmäl dig nu

Regeringen gör tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen på grund av coronakrisen. Teaterförbundet för scen och film välkomnar satsningen.
– Anmäler du dig idag, räknas mars med i kvalifikationstiden, säger ordföranden Simon Norrthon.

 

I MÅNDAGS presenterades ett nytt krispaket för att mildra effekterna av en stillastående arbetsmarknad för arbetstagare och uppdragstagare. Medlemsvillkoret minskas till tre månader, mot tidigare tolv och ersättningarna höjs. Förslaget innebär att fler timanställda, och personer som arbetat deltid nu får möjlighet att lyfta a-kassa. Samt att egenföretagare som tidigare inte varit med i a-kassan, snabbt kan gå med efter att ha förlorat sina uppdrag.

– Anmäler du dig idag till a-kassan, kommer du med i försäkringen en månad innan, det vill säga i mars. Eftersom en månad räknas som fyra i kvalifikationstid, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Grundförsäkringen höjs från 365 kr per dag till 510 kronor per dag, för dem som uppfyller grundvillkoret i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagen 8 030 kronor.

Har du varit medlem i en a-kassa i tre månader har du rätt till en inkomstrelaterad a-kassa. Regeringen höjer taket för de första 100 dagarna så att ersättningen stiger från 910 kronor till 1 200 kronor per dag. Det innebär att den arbetssökande har rätt till 80 procent av en månadsinkomst på upp till 33 000 kronor. Efter de 100 första dagarna sker en avtrappning av ersättningen till 760 kronor per dag.

Det befintliga karensvillkoret om sex dagar, tiden som den enskilda måste vänta för att få ersättning, slopas också i den rådande situationen. Karensvillkoret avskaffas från och med den 30 mars 2020 fram till den 3 januari 2021. Egenföretagare kan, sedan ett tidigare krispaket, låta sitt företag vila en extra gång under 2020.

– Vi är positiva till satsningen men hoppas på fler insatser. Teaterförbundet vill fortfarande att även de med enskild firma ska kunna permittera sig själva så som aktiebolagen kan. Detta för att kunna ha kvar någon verksamhet i företagen, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Text: Magdalena Boman