Hopp om lösning av konstnärers socialförsäkringar

Klys har fört samtal socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) för att tydliggöra hur konstnärers socialförsäkringsvillkor brister. Förändringar är på gång, menar ministern.

 

SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER Ardalan Shekarabi (S) tog i slutet av februari emot en Klys-delegation där Teaterförbundets direktör Mika Romanus ingick. Under en halvtimme fick representanterna förklara för ministern vad kulturskaparna saknar och behöver av social trygghet som andra yrkesgrupper redan har.
– Exempelvis att det behövs en rättvisare beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, säger Klys verksamhetschef Ulrica Källén.

Bland annat vill delegationen att regeringen går vidare med den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag om historisk sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Frilansande kulturskapare måste kunna tillgodoräkna sig den totala inkomsten beräknat bakåt i tiden, det vill säga inkomster från både anställning och från frilansuppdrag som F-skattare om man är kombinatör. Det är på gång, förklarade socialförsäkringsministern, men en rad tekniska och juridiska frågor kvarstår att lösa.

Näringsdepartementet ligger dessutom i startgroparna med en utredning som ska granska egenföretagares socialförsäkringar. Att det är närings- och inte socialdepartementet som gör utredningen beror på att det är egenföretagare generellt som står i centrum.
– Vi har lämnat synpunkter på hur utredningen bör ta hänsyn till kulturarbetsmarknaden och begärt att få in en expert från vårt fält i den utredningen, säger Ulrica Källén.

Teaterförbundets Mika Romanus var också nöjd med mötet:
– Ett väldigt bra möte, och glädjande att socialförsäkringsministern svarade så snabbt på vår förfrågan, avsatte tid och tog emot. Det finns ett tydligt engagemang från hans sida kring de här frågorna.
Vid mötet var också en tjänsteman från kulturdepartementet med. Det visar att regeringen ser att den behöver samverka mellan de olika departementen i de här frågorna.
– Det allra mest glädjande var att han som socialförsäkringsminister ser en direkt koppling mellan att ha goda villkor och att verka i den fria konsten, och att det är en del i arbetet för demokratin.

Text: Gert Lundstedt

Nr 2/20

Vissa lättnader under coronakrisen

• I sitt första krispaket införde regeringen en schabloniserad sjukpeng där bland annat karensdagen togs bort.
Det innebär att både anställda och egenföretagare snabbare kan få sjukpeng vid sjukdom.

• Läs mer om andra tillfälliga ändringar angående socialförsäkringar på socialdepartementets hemsida:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/