Halv miljard i krisstöd till kulturen

Två veckor efter att coronasmittan lamslagit kulturlivet sätter regeringen in ett krisstöd på 500 miljoner kronor. Pengarna kommer att fördelas genom expertmyndigheter på kulturområdet.
– Det här är en akutåtgärd, vi fortsätter följa utvecklingen för fler åtgärder, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

 

REGERINGEN SÄTTER IN ett stöd på en miljard kronor att fördelas mellan kulturen och idrotten med 500 miljoner kronor var, för att lindra effekterna av virusets spridning som gjort att evenemang ställts in över hela landet.
– Exakt hur pengarna fördelas är inte klart, men tanken är att de expertmyndigheter som finns inom kulturområdet ska stå för fördelningen. De har mest kunskap och vet vilka insatser som behövs, säger Amanda Lind.

Kulturrådet och Konstnärsnämnden är två av de bidragsgivande myndigheter som kommer att vara delaktiga. Genom dem ska stödet nå en lång rad aktörer, stora som små och även de frilansare som är avgörande för att kulturen ska kunna leva vidare, och som är extra utsatta på arbetsmarknaden. Statliga verksamheter som Operan, Dramaten och museer får inte del av just detta stöd.
– Det är viktigt att vi sätter in ett snabbt krisstöd, som är efterlängtat. Nu följer vi utvecklingen och fortsätter dialogen med kulturorganisationerna för fler åtgärder, säger Amanda Lind.

När det gäller reglerna för a-kassan och socialförsäkringssystemen är målet från kulturorganisationerna att fler organisationsformer ska omfattas, så att inte frilansare och egenföretagare drabbas lika hårt som i dagsläget.
– Vi vet om problemen och tittar vidare på förslagen för att kunna återkomma med besked, säger Amanda Lind.

Teaterförbundet för scen och film är delaktig i dialogen med myndigheterna, och med arbetsgivare och andra organisationer.
– Vi välkomnar satsningen. Det är bra att det kommer in pengar och även signaler om fortsatta åtgärder, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.
Att statliga institutioner inte omfattas av krispaketet kan tolkas som att de kommer få en egen tilldelning framöver. Det finns också en förhoppning om att besked om regler för a-kassan presenteras inom kort.
– Det som oroar mig är att privatteatrar och filmbolag kommer ha svårt att omfattas av regeringens krispaket till näringslivet eftersom de har så få tillsvidareanställningar. Jag vill ha tydliga besked att de kan nås av nya stöd till kulturen, säger Simon Norrthon.
Nu fortsätter dialogen för att pengarna ska fördelas rätt.
– Teaterförbundet för scen och film har också en nödhjälpsfond som kan ge tillfälligt stöd till de allra mest utsatta. Den ska vi göra mer synlig. Vi gör allt vi kan för att underlätta för våra medlemmar i den här situationen, säger Simon Norrthon.

Text: Peter Rehnfeldt

Bild ovan: Christer Nylander (L) ordförande i kulturutskottet och kulturminister Amanda Lind (MP)

Foto: Magdalena Boman