Konstnärlig frihet – för vem?

KONSTNÄRLIG FRIHET DEBATTERAS allt mer. Samtidigt är det ett begrepp som är under förhandling vad det egentligen innebär och hur vi uppnår den. Den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är kärnan i vår öppna demokrati, och kulturpolitiken finns till … Läs mer