scen & film - teaterförbundets tidning

Ansvarig utgivare: Mika Romanus
Chefredaktör: Magdalena Boman
Återkommande medarbetare: Gertrud Dahlberg, Ylva lagercranz Spindler, Gert Lundstedt
Redaktionskommitté: Åse Axberg, Jörgen Bergmark, Måns Clausen, Eleonor Fahlén, Amy Fee, Bengt Fröderberg, Minna Krook, Julia Reinhard, Mika Romanus, Martyna Lisowska

Papperstidningen scen & film utkommer med sju nummer per år och sänds utan särskild beställning kostnadsfritt till Teaterförbundets medlemmar.

Prenumerationspris: 350 kronor/år

Vill du beställa en  prenumeraion utan att vara medlem? Ta kontakt med Yvonne Lindberg på Teaterförbundet.
yvonne.lindberg@teaterforbundet.se

Teaterförbundet
telefon: 08-441 13 00
postadress: Box 127 10, 112 94 Stockholm
besöksadress: Kaplansbacken 2 A