Fackförbundet Scen & Films tidning:

Ansvarig utgivare: Mika Romanus
Chefredaktör: Magdalena Boman
Återkommande medarbetare: Gertrud Dahlberg, Ylva Lagercranz Spindler, Gert Lundstedt, Peter Rehnfeldt.
Redaktionskommitté: Åse Axberg, Jörgen Bergmark, Måns Clausen, Eleonor Fahlén, Amy Fee, Bengt Fröderberg, Mikael Horned, Minna Krook, Aleksa Lundberg, Julia Reinhard, Mika Romanus.

Papperstidningen scen & film utkommer med sju nummer per år och sänds utan särskild beställning kostnadsfritt till Fackförbundets medlemmar.

Prenumerationspris: 350 kronor/år

Vill du beställa en prenumeration utan att vara medlem? Ta kontakt med Vennuja Anand på Scen & Films kansli.
info@scenochfilm.se

Fackförbundet Scen & Film
telefon: 08-441 13 00
postadress: Box 127 10, 112 94 Stockholm
besöksadress: Kaplansbacken 2 A