För annonser i papperstidningen kontakta:

SB-Media AB, Alex Simonsson

telefon 08-545 160 63

alex@sb-media.se

 

Annonsfakta i pdf  – uppgifter om priser och format: