Magdalena Boman

Magdalena Boman 1961–2022

MAGDALENA BOMAN BLEV TIDNINGENS REDAKTÖR 1995. Förbundet ville göra en satsning på tidningen och anlitade Magdalena som fristående redaktör. Hon blev kvar i 27 år fram till sin alltför tidiga bortgång strax innan denna tidning gick i tryck. Magdalena var inte bara redaktör, hon gjorde även layouten och var fotograf till många reportage, och satte därigenom sin prägel på hela tidningen.

Två år senare kom jag som förbundsdirektör och det blev början på ett långvarigt och förtroendefullt samarbete. Mötena i  redaktionskommittén ägde i regel rum hemma hos Magdalena. Det började med att vi gick igenom det föregående numret och dryftade uppslag till kommande tidningar. Men lika viktigt var det kamratliga umgänget och att kommentera de dagsaktuella frågorna.

De återkommande läsarundersökningarna visade att tidningen var uppskattad och mer läst än många fackförbundstidningar. Av och till förekom kritiska synpunkter på enskilda artiklar både från förbundets kansli och förtroendevalda. Det var ofta min roll att förmedla dessa till Magdalena. Samtal som präglades av hennes starka journalistiska integritet och att den främsta lojaliteten låg hos förbundets medlemmar. 

Efter att jag gick i pension har tidningen varit min främsta källa för att följa förbundets verksamhet och den har fortsatt hålla en hög nivå. 

Magdalena blev 61 år. Vi är många som sörjer en levnadsglad, driftig, omtänksam och modig kvinna med ett starkt engagemang för scen och film. Hon fattas oss.

Text: JAAN KOLK, FD FÖRBUNDSDIREKTÖR
Foto: ANNA GUNNESTRÖM

Nr: 3-22

Tidningen Scen & Film

Tidningen Scen & Film tar en paus i utgivningen under hösten 2022. En tidning som når alla medlemmar är en viktig källa till information och inspiration och en del av medlemserbjudandet. Hösten 2022 lägger vi en plan för den fortsatta utgivningen och återkommer med formerna för en framtida publikation.