Buyouts diskuterades på Scenkonstbiennalen

Vem ska ha del av pengarna? Och vilken makt har skaparen av ett verk i en ny digital värld? Frågorna stod i fokus på ett seminarium på Scenkonstbiennalen, arrangerat av fackförbundet Scen & Film. 

Rubriken för seminariet var ”Buyouts eller inte – varför är upphovsrätten så viktig?” Buyout är utköpsavtal som kan leda till att upphovspersonen inte får skälig ersättning – en allt vanligare form när kontrakt skrivs.  

Ulrica Källén, verksamhetsledare på Klys, redogjorde för EU:s upphovsrättsdirektiv som tillkom för att stärka upphovsrätten på den digitala marknaden.

Hon välkomnar en modernisering av upphovsrätten och ser behov av gemensamma spelregler inom området, men också att det krävs bättre ekonomisk balans genom hela ledet, från distributörer till digitala plattformar.

– I dag sipprar inte ersättningen ner till skaparna. Den måste vara skälig och proportionerlig när man upplåter sitt verk. 

Vad ska man då ta betalt? Det är svårt att veta vad ett verk är värt, särskilt om upphovspersonen inte får full insyn i hur det kommer att användas.

Alex Haridi, ordförande för Dramatikerförbundet, tycker det är fel med buyouts som i praktiken kan innebära att rättigheterna köps loss för all framtid. Det är svårt för en enskild konstnär att hävda sin upphovsrätt gentemot streamingbolagens internationella jättar.

– Det är enormt att det ens är kontroversiellt att någon vill ha skälig ersättning.

Vad skådespelaren Erik Ehn saknar inför en förhandling om upphovsrätten är bättre förberedelse från motpartens sida, men också visioner. Samtidigt väljer han att se ljust på framtiden och vill hellre se digitaliseringen som en möjlighet än ett hot.

Några timmar efter att seminariet avslutats meddelade regeringen att den lagrådsremiss med förslag om hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska genomföras i Sverige, nu är överlämnad.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler
Nr: 3-22