Demokrati kräver starka trygghetssystem

Hur bygger vi ett trygghetssystem som även fungerar för frilansare? Det diskuterades på ett av Scen & Films många seminarier under Scenkonstbiennalen. 

– Vill vi ha en stark motståndskraft för hot mot demokratin så måste vi också ha starka trygghetssystem, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under seminariet ”Trygghet åt alla – hur får vi ett mer rättvist och fungerande trygghetssystem?”

Två problemområden inom trygghetssystemen som diskuterades var SGI, sjukpenninggrundande inkomst, och pensionerna.

– Att beräkna SGI för en som inte har fast anställning är ett straff för handläggaren, men framför allt ett problem för den det berör, sa Ardalan Shekarabi.

Han påminde om att frihet på riktigt bara uppstår med en ekonomisk jämlikhet och syftade här på kulturens frilansare. Under pandemin blev det tydligt att de svenska trygghetssystemen inte är till för alla. De som faller mellan stolarna är främst frilansarna, alltså majoriteten av dem som arbetar inom kulturen.

Folkets hus och parkers vd Calle Nathansons pågående utredning, ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst”, är en viktig pusselbit för att definiera problemen med SGI, sa Shekarabi. Ett av förslagen i utredningen är att även stipendier ska inräknas i SGI.

När det gäller pensionerna medgav Shekarabi att det finns ”stora sprickor i det nuvarande systemet”. Departementet har därför inlett en process med målet att få upp nivån på lägsta garantipension för att skapa en grundtrygghet som han menar också är viktigt för kulturens oberoende.

Moderator för samtalet, Scen & Films förbundsordförande Simon Norrthon, talade om vikten av att kunna försörja sig för att kulturen fortsatt ska vara en attraktiv arbetsplats, medan Linda Zachrison, tidigare ordförande i utredningen ”Återstart för kulturen”, såg hur pandemin blixtbelyste frågor som länge har varit aktuella, exempelvis hur många indirekt tvingas bli egenföretagare, vilket i praktiken innebär att de också tar de största ekonomiska riskerna.

– Kulturen bärs upp av en gig-ekonomi, påminde Nasim Aghili, scenkonstregissör och ordförande för Sveriges Scenkonstregissörer inom Scen & Film. Här är ett tillsvidarekontrakt i det närmaste ett unikum och långa kontrakt synonymt med högst två år. Vi egenföretagare är extremt kreativa som lyckas balansera korta anställningar med att inte kunna bli sjuk, få föräldrapenning eller kunna räkna in stipendier i vår SGI.

På Scen & Films hemsida finns även referat från seminariet ”Mot tryggare arbetsplatser – en bra arbetsmiljö för alla”.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler
Nr: 3-22