Ny Styrelse 2022

Stort engagemang på stämman

Den nya förbundsstyrelsen: Övre raden från v: Pontus Plaenge, Peter Mild, Edin Jusuframic, Martyna Lisowska, Niclas Peyron, Jenny Nilsson, Thomas Nording, Tove Dahlberg, Henrik Borg Westerberg och Zofi Lagerman. Nedre raden: Christina Olofson, Mary-Anne Buyondo, Simon Norrthon, Therése Hörnqvist och Andrzej Glosniak.

En ny förbundsstyrelse med fyra nya ledamöter valdes på Scen & Films riksstämma. 

En ny förbundsstyrelse valdes enhälligt på fackförbundet Scen & Films riksstämma den 3–5 juni på KF:s Vår Gård vid Baggensfjärden utanför Stockholm. Utöver omval av Simon Norrthon och Christina Olofson till ordförande respektive vice ordförande valdes fyra nya ledamöter in: Peter Mild (tv-fotograf), Edin Jusuframic (dansare/koreograf), Jenny Nilsson (skådespelare) och Henrik Borg Westerberg (ljuddesigner/ljudtekniker).

Hela 46 motioner behandlades om alltifrån yrkes- och trygghetsfrågor till upphovsrätt och rekrytering. Efter att ha debatterats i diskussionsforum – där stämmans 70-talet delegater engagerade sig i de frågor som låg dem varmt om hjärtat – fattades beslut dagen därpå, vilket bidrog till att många bra synpunkter framfördes. Trots tuffa krav och brännande ämnen präglades stämman av stor enighet kring besluten.

Förbundsstyrelsens proposition Scen & Film 2022–2026 om förbundets framtida arbete och inriktning antogs med några smärre justeringar.

En delegat uppmärksammade att en tredjedel av lokalavdelningar inte var närvarande vid stämman, men fick lugnande besked av kansliet: många anmälda hade lämnat återbud i sista stund på grund av sjukdom och arbete med produktioner som i pandemins spår sträckt sig längre in på sommaren än normalt. Ett uttalande om att säkra återstarten av scenkonsten och filmområdet efter pandemin antogs av stämman.

Två fackliga stipendier på vardera 5 000 kronor tilldelades maskör Sara Fällström och sångsolist Joa Helgesson som arbetat engagerat för sina kamrater. 

Även två Thalia-nålar delades ut till särskilt välförtjänta personer i förbundets tjänst. Till Gunnar Furumo som började på förbundet 1972 och bland annat lett rättighetsbolaget Tromb, och till tidigare förbundsdirektör Jaan Kolk vars nyskrivna bok om förbundets historia delades ut till alla (se separat artikel). 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter besökte stämman och tog i sitt tal upp branschens behov av bättre arbetsvillkor och fungerande trygghetssystem.

När stämman var över gladde sig förbundsdirektör Mika Romanus åt många lyckade diskussioner och ett stort engagemang. 

– Och att lusten till fackligt arbete genomsyrade stämman. Många var med för första gången, och det visar på stark återväxt bland medlemmarna.

Text: GERT LUNDSTEDT

Foto: SÖREN VILKS

Nr 3-22