Natalie Gosende Pedrosa

Högt tempo för 1st AD Natalie

First Assistant Director, 1st AD, är en titel som blir vanligare i svenska film- och tv-produktioner. Natalie Gosende Pedrosa har stegvis tagit sig in i yrkesrollen. 

HON HAR JOBBAT MED FILM I SJU ÅR, varav ett år som 1st AD (som i Sverige brukar kallas för FAD).

– Det är vanligare med ett högt tempo idag och produktionerna är ofta större än förut, säger Natalie Gosende Pedrosa

När vi möts har inspelningen av tv-serien Top Dog just avslutats och Natalie Gosende Pedrosa pustar ut. Det är en veckas ledighet innan nästa produktion startar för henne som 1st AD, First Assistant Director. En välbekant yrkestitel för många i filmvärlden, men ganska okänd utanför branschen.
Under februari och mars har hon jobbat med inspelningen av tre avsnitt till tv-seriens andra säsong, på olika platser i Stockholm och i Södertälje. 

– Jag har jobbat tillsammans med ett team på cirka 25 personer och har filmat både på dagtid och kvällstid, berättar Natalie Gosende Pedrosa.
Nästa produktion är en långfilm som hon inte kan avslöja några detaljer om innan inspelningen och marknadsföringen kommit i gång.

– Min roll som 1st AD ser i stort likadan ut i båda produktionerna. Långfilm har ofta ett lägre tempo på inspelning, vilket bland annat ger mer utrymme för fler antal bilder per scen, mer tidskrävande scenerier eller kamerariggar som kan ge högre kvalitet. Att jobba med tv-drama betyder oftast högre tempo och att inspelningarna är mer intensiva. Dessutom kanske inte hela manuset är klart innan vi börjar filma och det påverkar planeringen. Men i och med aktörer som HBO och Netflix har det börjat bli ett skifte, där serier får större budgetar, säger Natalie Gosende Pedrosa.

En 1st AD är ansvarig för både planering och inspelningsledning, uppgifter som tidigare delades upp mellan olika personer. Förändringen av arbetssättet gör att filmteam i Sverige har samma roller och kompetens som i exempelvis USA. Det är en fördel när det finns förhoppningar om att fler utländska produktioner ska förläggas här. Yrkesrollen 1st AD har blivit vanligare i Sverige de senaste tio åren, precis som titlarna Second Assistant Director (2nd AD) och Third Assistant Director (3rd AD). Tillsammans sköter de arbetsuppgifter som tidigare utfördes av inspelningsledare och regiassistenter. 

1st AD, FAD Foto: Frida Edlund

– DEN FÖRSTA DELEN I JOBBET som 1st AD är att bryta ner manus och göra en inspelningsplan i samråd med producenter, regissören och fotografen. Samtidigt som vi rekar inspelningsplatser och har möten kring olika moment i manus, exempelvis alla stuntsekvenser eller special effects. Vi samlar information från olika avdelningar och får in i inspelningsplanen. Med en bra planering blir samarbete och alla beslut som ska tas, mycket smidigare när inspelningen väl är i gång. Men det beror mycket på hur manusprocessen och förproduktionen ser ut, liksom budgeten och om tillräckligt med tid finns, säger Natalie Gosende Pedrosa.
Oavsett hur väl planerad en inspelning är finns alltid händelser och situationer som inte går att förebygga – och som får följder i flera led. 

– När inspelningen börjat är det 1st AD som kommunicerar med hela teamet och informerar om vad som händer, eller om något måste ändras, och ser till att alla berörda får veta det. Det är även 1st AD som sätter arbetstiderna, och har koll på när vi måste bryta för lunch eller paus, och när vi måste tacka för dagen, säger Natalie Gosende Pedrosa.

Kommunikationen är därför enormt viktig, menar hon. Att kunna lyssna till alla i teamet och ge dem möjligheter att göra sitt jobb på bästa sätt, allt från mask och kostym till ljud, scenografi, skådespelare, statistavdelningen och de tekniska avdelningarna.

– Jag jobbade på en inspelning där jag gick och oroade mig för en särskild scen i förväg. Det var en tagning med personer som skulle ned i kallt vatten, stunt och mycket annat. Allt behövde klaffa mellan olika avdelningar. Men när scenen sattes i gång flöt det på jättebra. Planeringen gjorde att inga problem alls uppstod, berättar Natalie Gosende Pedrosa och tillägger att sjukdomar, tekniskt krångel och inte minst väder kan göra att hela schemat behöver göras om.
Det är också 1st AD som beordrar om övertid. Ibland finns det uppfattningen att jobbet mest handlar om att ge direktiv, men det är en väldigt förenklad bild. 

– Vad som kanske inte alltid märks är att en 1st AD deltar i det kreativa arbetet och kommer med idéer om olika lösningar. Jag bollar gärna med regissör och fotograf. Många regissörer ser även fördelar med att använda kunskap från sina kollegor i teamet som ibland har mer erfarenhet från tidigare produktioner, säger Natalie Gosende Pedrosa. 

FILMARBETET I SVERIGE UTVECKLAS ständigt och arbetssättet med en 1st AD är en del i den förändringen. Tidigare var filmteamen oftast mindre och bestod av likformade yrkesgrupper. Det är ett mönster till stor del försvunnit, även om en del gamla synsätt lever kvar.

– Det är fortfarande en majoritet av män ute på inspelning. Vissa avdelningar, som de tekniska, är traditionellt sett mansdominerade. Kvinnor har oftare positioner som styr upp och strukturerar snarare än att jobba som kreativa ledare, säger Natalie Gosende Pedrosa.

Bland de roller som fortfarande är kvinnodominerade finns scripta, mask och kostym, vilket har uppmärksammats liksom att de haft svårt att få igenom olika krav, allt från löner och övertid till att få tid att göra sitt jobb under inspelning. 

– Men det blir bättre och bättre, även om det finns risk att som kvinna bli bemött på ett annat sätt än en man. Något som oftast är väldigt subtilt och svårt att kunna se tydligt. Men det kan vara att bli ifrågasatt och mött med motargument, eller att någon inte lyssnar och inte vill ta till sig det jag säger. Ibland känns det som jag behöver överprestera och argumentera onödigt länge för vissa saker, säger Natalie Gosende Pedrosa.

Tidigare jobbade hon som 2nd AD och upplevde då att det generella bemötandet mot hennes manlige 1st AD var annorlunda. Om hon hänvisade olika direktiv till honom var det ingen som hade synpunkter eller inte ville ta till sig instruktioner.

– Många reflekterar inte över sitt beteende. Det är invant på något sätt, men det håller på att förändras, även om det tar lite tid. Samtidigt är det många som tycker det är bra och roligt att en kvinna är 1st AD, vilket är viktigt att inte glömma, säger Natalie Gosende Pedrosa.

Sedan en tid tillbaka har hon en agent som hjälper henne med uppdrag och kontrakt. Natalies väg in i filmvärlden har gått via studier i media- och kommunikationsvetenskap i Stockholm, med en utbytestermin på Island, där hon läste film och feminism, samt praktik på en filmproduktion. Sedan följde anställningar, först som koordinator, sedan som Second Assistant Director och nu som 1st AD. Hon har bland annat jobbat med James Velasquez som – tillsammans med Daniel Malmén och andra – drivit på processen att 1st AD blir en central roll i svenska filmteam, på liknande sätt som i USA och i Storbritannien. Idag finns flera filmutbildningar som ger möjligheter till jobb. Genom praktik går det att kombinera teoretisk kunskap med arbete på olika inspelningsplatser.

– Att börja som 3rd AD och sedan 2nd AD är ett bra sätt att komma in i produktioner. Jag hoppas och tror att de rollerna blir vanligare framöver, men också att teamen blir större och att film framöver blir ett yrke där man stannar och inte som hittills, att man lämnar branschen för att den tar mycket tid och kraft från allt annat i livet. Det är ju ett väldigt roligt och utvecklande jobb med nya kunskaper och utmaningar hela tiden, avslutar Natalie Gosende Pedrosa innan hon beger sig till ett möte om nästa filmproduktion som ska börja planeras.

Text: PETER REHNFELDT

Foto: FRIDA EDLUND

Nr 2-22

Foto: Frida Edlund