Nya utbildningar höjer kompetensen i film- och tv-branschen

Tre utbildningar ingår i ett pilotprojekt som ska ge validerad kunskap för olika yrkesroller. Det ökar professionaliteten för alla som jobbar med film och tv-drama, menar såväl etablerade filmarbetare som studenter.

 

SEDAN DRYGT TVÅ ÅR håller filmbranschen på att ta fram en tydligare kvalifikationsstruktur för filmarbetare. För att hitta rätt former medverkar tre filmutbildningar som försöksprojekt, i Stockholm, Skåne och Trollhättan. Alla är inriktade på produktionsledning i film, där en rad yrkesroller ingår. Platschef, First Assistant Director (FAD) och produktionsledare är några exempel på titlar som ska kunna valideras för filmarbete både i Sverige och internationellt.
– Utbildningen är både intressant och givande. Teori blandas med praktik vilket gör att det snabbt går att komma in i och förstå branschen. Jag har fått många kontakter och redan kunnat hoppa in och jobba på olika produktioner. Det känns bra att kunna få bevis på att det vi lär oss i skolan fungerar i praktiken, säger Maja Gross, som går den tvååriga utbildningen ”Produktionsledare för spelfilm och tv-drama” vid Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm.

Hon har tidigare erfarenhet från en rad olika branscher och länder, vilket hon kommer att ha användning av i den nya rollen som FAD.
– Jag har tidigare bland annat jobbat inom turism och som journalist. Det har gett mig bra verktyg när det kommer till att kommunicera och förstå olika nya situationer. Att genom utbildningen lära sig och börja jobba i en ny bransch känns spännande och jätteroligt, säger hon.

Hittills har hon under utbildningen haft två handledda praktikperioder, så kallad LIA (Lära i arbete). Den första vid inspelningen av Bonusfamiljen och i höstas var hon på Sommaren med släkten. Båda perioderna har gett yrkeserfarenhet och kontakter som betyder mycket för att få fler uppdrag i framtiden.
– Framtiden ser jättebra ut för filmarbetare. Det nära samarbetet mellan utbildningen och branschen har definitivt ökat chanserna till jobb för mig och mina klasskompisar, säger Maja Gross.

TOBIAS EGHTESAD GICK förra året ut utbildningen till produktionsledare vid Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm.
– För mig har de här två åren varit jättevärdefulla. Både för att kunna använda de kunskaper som behövs, men även för att få kontakter på olika nivåer. Jag har också fått kännedom om arbetstider, arbetsmiljö och annat som andra i produktionen inte alltid har koll på, säger han.

Direkt efter utbildningen följde arbete som platschef. Bland annat för tv-serien Snabba Cash som har premiär i vår. Men även för en internationell produktion, där yrkesroller och hierarkier är lite annorlunda.
– För mig är det främst svenska produktioner som gäller eftersom mina kunskaper som platsledare oftast måste vara lokalt förankrade. Men utbildningen ger ökade möjligheter att söka sig till jobb i andra länder, säger Tobias Eghtesad.

Initiativet till att stärka kompetenskraven har tagits av Yrkesnämnden för film och tv, där fack, arbetsgivare och andra aktörer jobbar tillsammans för att branschen ska bli mer professionell.
En förebild är brittiska Screenskills, som länge arbetat med validering av kunskaper genom vidareutbildningar inom film och tv.
– För Scen & Films medlemmar ger det fördelar att kunna bekräfta sina kunskaper. Men också möjligheten att avgränsa sina arbetsuppgifter. Vissa roller, till exempel projektledare, ska inte behöva omfatta allt mellan himmel och jord, utan en viss fastställd kompetens, säger Niclas Peyron, Line Producer och ledamot i Scen & Films förbundsstyrelse.

Med validering kan också den som redan jobbar med film och tv komplettera sina kunskaper och få bevis för det. – Det höjer kompetensen i hela branschen och gör den mer professionell än idag, säger Niclas Peyron.

Text: PETER REHNFELDT

Foto: FRIDA HVENMARK

NR 2-22

Tre filmutbildningar ska ge certifierade kunskaper
Stockholm: Produktionsledare för spelfilm och tv-drama, Frans Schartaus handelinstitut, 4 terminer.
Nästa start: augusti 2022.

Skurup: Kvalificerad filmarbetare, Folkhögskolan Skurup och Fridhem, 4 terminer.
Nästa start: augusti 2022.

Trollhättan: Filmarbetarutbildningen, Vuxenutbildningen, 4 terminer.
Nästa start: augusti 2022.
Utbildningarna är avgiftsfria och CSN-berättigade. Yrkesnämnden för film och tv tar fram en modell för validering av kompetens och en databas över medarbetare med erkänt kunnande inom film- och tv-produktion.