Fler kulturarbetare har blivit långtidsarbetslösa

För drygt ett år sedan var mer än 11 000 kulturarbetare inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Idag är det ungefär hälften så många, men antalet långtidsarbetslösa har ökat.

 

– Många har fått jobb, både inom kultursektorn och i andra branscher. Men antalet långtidsarbetslösa har ökat, säger Kevni Zulal, enhetschef vid Arbetsförmedlingen Kultur Media. Många av de kulturskapare som förlorade sina jobb i mars 2020 hamnade i en utsatt situation. De som drev eget företag kunde inte få a-kassa såvida de inte helt lade ner verksamheten.

Hos Arbetsförmedlingens kulturenhet märktes krisen snabbt. Efter pandemins utbrott i februari steg antalet inskrivna från 6 700 personer till 11 000 i slutet av 2020. Sedan har antalet gått tillbaka till ca 7 000 idag.
– Statistiken har följt utvecklingen i samhället. Till exempel har lättnader i restriktionerna följts av att antalet inskrivna sjunkit. De olika krisstöden har också gjort att färre varit utan jobb, säger Kevni Zulal.

Under pandemin har ett par mätningar gjorts över hur många som lämnat kultursektorn börjat jobba i andra branscher. Bland de 1 500 personer som tillfrågats har cirka 800 svarat. Av dem har var femte övergått till andra yrkesområden. Det finns dock ett mörkertal, eftersom många inte har besvarat enkäten.
– De som övergått till andra yrkesområden har främst jobbat inom scenkonsten men där finns också musiker. Det är inte säkert att de lämnat kulturområdet helt och hållet, en del kan ha sökt sig tillbaka när allt börjar återgå till det normala, säger Kevni Zulal.

Långt ifrån alla som jobbar med kultur är anslutna till en a-kassa. Men hur det ser ut för de som är medlemmar i Unionens a-kassa ger ändå en bild av hur pandemin slagit mot kultursektorn. I början av 2020, före pandemin, hade a-kassans kulturgrupp cirka 7 750 medlemmar. Antalet ökade till drygt 10 000 i april 2020. Det är ungefär samma medlemsantal som i dag.

Samtidigt förlorade allt fler medlemmar sina jobb. Före pandemin hade ungefär 550 medlemmar ersättning från a-kassan. I augusti 2020 var siffran mer än fördubblad, som mest erhöll 1200 medlemmar ersättning, enligt Ulrika Malmenklev vid Unionens a-kassa. Idag har antalet sjunkit tillbaka och cirka 750 medlemmar ingår i kulturgruppen som får ersättning från Unionens a-kassa.

De krisstöd som tilldelats kulturen, senast med ytterligare en miljard kronor, är en orsak till att planering och förberedelser kunnat komma igång. Fler kulturarbetare får möjlighet att jobba igen.
– Utmaningen nu är att antalet långtidsarbetslösa, som varit utan jobb i mer än 24 månader, är fler än tidigare. Från Arbetsförmedlingens sida försöker vi ge ett fördjupat stöd till dem. Många inskrivna har bra kompetenser för att kunna hitta tillbaka till kultursektorn men också kunskaper som efterfrågas på annat håll. Överlag ser det hoppfullt ut under 2022 med en betydligt bättre arbetsmarknad än under de senaste åren, säger Kevni Zulal.

Text: Peter Rehnfeldt