KLYS sätter fokus på kulturen inför valet

Ökad social trygghet och starkare upphovsrätt – det är två förslag som organisationen Klys har med i sitt program inför valet i höst. På konferensen Folk och Kultur bemöttes förslagen av berörda politiker.

 

Programmet För ett starkt kulturliv på demokratisk grund presenterades av representanter från några av Klys 14 medlemsorganisationer vid ett seminarium på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur.
Flera förslag för ökad trygghet i kultursektorn presenterades av Nasim Aghili, ordförande för Sveriges Scenkonstregissörer. Målet är att tillfälliga uppdrag och egenföretagande ska ge utökade möjligheter till sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension.
– Kulturarbetare är med och bidrar till samhället som i andra branscher, men får lite tillbaka. Kartläggningen av problemen har numera blivit bättre. Framför allt måste stipendier kunna bli pensionsgrundande. Det måste också bli annan ordning på uträkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten. Vi räknar med att kunna presentera förslag för det nästa mandatperiod, sa Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S).

Kristina Axén Olin, kulturpolitisk talesperson (M) och Catarina Deremar, kulturpolitisk talesperson (C) bekräftade bristerna i trygghetssystemen, samt att pandemin har gjort problemen är mer tydliga, men de gav inga konkreta förslag på hur man kommer till rätta med problemen.

Stärkt upphovsrätt för kulturskapare är också ett förslag i Klys valprogram. Det är en fråga som dragit ut på tiden, men efter flera förseningar kommer en ny lagstiftning snart att presenteras.
– Det har varit svårt att få enighet från alla remissinstanser. Men vi siktar på att sätta en nordisk standard för utökade rättigheter och kunna besluta om det senare i vår, sa Lawen Redar.

Dessutom tog de deltagande politikerna till sig förslagen om att bredda scenkonstallianserna och utveckla nya allianser samt att stärka landets centrumbildningar.

Från Klys sida var samtalet på Folk och Kultur en start på dialog om förslagen i valprogrammet. Nästa steg är att sammanställa en enkät om hur riksdagspartierna ser på avgörande kulturfrågor. Därefter följer nya diskussioner, dels på Moderna Museet 26 april, dels i Almedalen 3-7 juli.

Text: Peter Rehnfeldt