Yrkesnämnden för Film & TV vill se tydligare yrkesroller

Den nya Yrkesnämnden för Film & TV medverkade på årets Göteborg Film Festival med ett panelsamtal om filmarbete i framtiden.
Samtalet kretsade kring hur tydligare yrkesroller, utbildning och verifierad kunskap ska göra filmbranschen mer professionell.

 

MEDAN DEN ÖVRIGA kulturlivet drabbats hårt av pandemi och restriktioner, har film och tv-branschen fortsatt att gå på högvarv. Någon avmattning är inte i sikte. Den nya produktionsrabatten ger hopp om än bättre förutsättningar kommande år, då staten återbetalar upp till 25 procent av film- och tv-produktionernas utgifter.
Men när det gäller utbildning, yrkesroller och rekrytering är branschen både ostrukturerad och outvecklad. Därför verkar fack, arbetsgivare och aktörer tillsammans för en förändring.
Vid panelsamtalet på Göteborg Film Festival gavs en bild av de mål som finns för att ge filmarbete attraktionskraft och hållbarhet.
– Ett första steg är att ta fram yrkesbeskrivningar. Idag görs varje jobb
på olika sätt. Varje produktion kräver olika saker. Man uppfinner sitt jobb hela tiden, sa Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare för Yrkesnämnden för Film & TV.

Tillsammans med panelen talade hon sedan om vad som behöver göras framöver, men också om arbete som redan påbörjats.
– Ett exempel är att platschefer i hela landet samlat sig för att formulera kompetenskrav och hur vi vill att det ska fungera inom vårt yrke. Detsamma pågår inom kostym, scenografi, first AD:s med flera områden, sa Oscar Hansen, platschef och ledamot i Scen & Films Film- & TV-avdelning.

Ökad kännedom utanför branschen om olika yrkesuppgifter och vad de innebär, ger fördelar i flera led. Både för dem som jobbar med produktionerna och vid rekrytering.
– Tydligare roller är viktigt för oss arbetsgivare så vi kan se vilket ansvar vi kan lägga på olika personer, särskilt på dem som är nya i branschen. Och att kunna hänvisa till utbildningar eller annat för alla dem som vill jobba med film, sa Malini Ahlberg, produktionschef på B-Reel Films.

I panelsamtalet lyftes brittiska Screenskills som en förebild. Organisationen tar fram spetskurser för filmarbetare, kvalitetsmärker utbildningar och förmedlar praktikplatser.
– Det handlar om attraktionskraft. Vi måste kunna visa att här finns en hållbarhet och långsiktighet. I Storbritannien har man lyckats bättre vilket kan vara vägledande, sa Andreas Bedinger, chef för programdivisionen vid SVT.

I paneldebatten deltog även Kristina Colliander, vd för Film Stockholm, och Simon Norrthon, ordförande för Scen & Film. Han kommenterade på sociala medier att ”vi behöver tydliga vägar in i branschen för att rekrytera brett och inkluderande samt kompetensutveckling för etablerade filmarbetare”.
Båda ingår i styrelsen för Yrkesnämnden för Film & TV. Målet är nu är gemensamt att ta fram en modell för att stärka branschen.

Text: PETER REHNFELDT