Många vägval i toppmöte om film

Filmbranschen genomgår stora förändringar internationellt. Det gör det svårt att peka ut framtidens filmpolitik. Vid årets filmpolitiska toppmöte i Göteborg lyftes bland annat behovet att behålla kompetens, satsa på färre filmer och värna svenskt berättande.

 

– Digitala möten är bättre än inga möten, konstaterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter i sitt inledande tal när Göteborg Filmfestival på fredagen för femte året anordnade filmpolitiskt toppmöte.

Föredrag och diskussioner hölls sedan om utmaningarna i framtidens filmpolitik. På plats fanns representanter från filmbranschen, filmansvariga politiker och tjänstemän.

En internationell utblick visade på den omvälvande förändring som filmbranschen genomgår. Nya förutsättningar för produktion, distribution och publik gör att i princip alla strukturer behöver ses över.
Genom röster från aktörer i Nederländerna, Tjeckien, Danmark och ett EU-samarbete framkom bland annat att landsgränser börjar minska i betydelse. Det påverkar politiska beslut kring produktionsincitament och annat.

För Sveriges del nämndes flera avgörande förutsättningar för att svensk filmproduktion ska kunna vara stark och utvecklas.
– Att behålla kompetens är en utmaning. Idag saknas långsiktighet i branschen, många lämnar för de inte orkar med villkoren, sa Bengt Toll, konsult. Han leder en ny filmutredning som presenteras inom kort.

Han uppmärksammade även att det finns flera filmutbildningar i Sverige idag, men att ökad samordning kan ge högre kvalitet.

Mikael Fellenius, vd för Film i Väst tog upp flera fördelar med den ökade konkurrensen, där strömningsjättarna bryter konventioner, ger ökad mångfald och lyfter fram talang.
– För oss som arbetar med offentlig finansiering gäller det att hitta vår plats och inte göra allt för alla. Med större enskilda satsningar och samarbeten kan vi hitta ut i världen, sa Mikael Fellenuis.

Som producent gäller det också att hitta en plats i det ökade utbudet. Inte minst när film allt oftare räknas in i en bredare audiovisuell kultur.
– SVT kommer fortsatt att vara en garant för svenskt berättande och svenskt drama, till skillnad från streamingjättarna som har ett mer internationellt fokus, konstaterade Hanna Stjärne, VD för SVT.

Vid mötets avslutande framåtblick höjde Kristin Engstedt, tf chef för Filmstöd vid SFI, ett varnande finger för att dagens filmstöd brister och inte längre kan lappas och lagas.
Hon efterlyste en ny statlig utredning om hur en bred audiovisuell kultur ska kunna se ut framöver. Det filmpolitiska toppmötet var första programpunkten vid Göteborg Filmfestival som pågår till och med den 6 februari.

Text: PETER REHNFELDT