Ny utredning föreslår ökad trygghet för egenföretagare

Kulturarbetare och andra med egna företag ska enklare kunna ta del av sjukpenning och föräldrapenning. En ny utredning föreslår regler som ska ge mindre krångel.

 

I DECEMBER överlämnades utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för egenföretagare till regeringen.
Ett av de viktigaste förslagen i utredningen är att ersättning vid sjukdom eller föräldraskap kan kunna beräknas på två olika sätt: Antingen på den beskattade inkomsten det senaste året, eller på ett genomsnitt av de tre högsta inkomsterna de senaste fem åren. Det ger bättre möjligheter för egenföretagare med ojämna inkomster att få en korrekt ersättning. Samtidigt kan handläggningen bli snabbare än idag. En alternativ regel ska också finnas, där ersättningen bygger på uppskattade framtida inkomster.
– Utredningen lägger fram flera viktiga förslag. Exempelvis att permanenta de regler som gällt under pandemin om vad som får göras i ett företag utan att rätten till a-kassa går förlorad. Det är viktigt att kunna underhålla sin hemsida och att ha vissa kundkontakter medan man erhåller a-kassa för att kunna komma tillbaka i arbete, säger Simon Norrthon, ordförande i fackförbundet Scen & Film.

Karenstider ger många egenföretagare huvudbry. Utredningen föreslår att en karensdag ska gälla framöver, istället för sju dagar som ofta förekommer idag.
– Andra viktiga förslag är att arbetsmarknadsutbildningar för företagare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen ses över, och att reglerna för friskvård ska gälla även för egenföretagare, säger Simon Norrthon.

Utredningens förslag skulle kunna leda till en lagändring redan detta år, vilket är efterlängtat. Reglerna blir då också mer enhetliga, oavsett företagsform.
– Det vi är kritiska till är att utredningen inte omfattar kombinatörer, de som växelvis arbetar som anställda och uppdragstagare. På kulturarbetsmarknaden är det vanligt att frilansare som helst vill vara visstidsanställda, istället hänvisas till att gå på faktura för att komma i fråga för vissa arbeten. Så ser vår arbetsmarknad ut, och då måste trygghetssystemen även anpassas för att möta de behoven, säger Simon Norrthon.

Text: PETER REHNFELDT

Utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart, SOU 2021:98 lades fram till regeringen den 14 december 2021