Puma och Katja går på ledarskapskurs

Trygghetsrådet TRS har under hösten genomfört en ledarskapsutbildning för scenkonstproducenter, för att stärka gruppen i sin yrkesroll med fokus på ledarskapet.

 

FÖR FJÄRDE GÅNGEN i ordningen erbjuder Trygghetsrådet en ledarskapsutbildning för scenkonstens utövare, på uppdrag av Svensk scenkonst och fackförbundet Scen & Film. Tidigare har TRS erbjudit liknande kurser för att få fram fler kvinnliga teaterchefer och för att stärka regissörer, scenografer och kostymdesigners inom ledarskap.

Programmet för producenter startade i september och har bland annat fokuserat på kommunikation och grupputveckling.Frilansproducenten Puma Lagos Parra och Katja Seitajoki, producent på Dansens hus, är två av deltagarna på kursen, som hållits vid Såstaholm strax utanför Stockholm.
– Det har varit intressant att få ett sammanhang och träffa and-ra producenter. En har sällan möjlighet att nätverka med kollegor på det här sättet, men här har jag träffat producenter från hela landet, berättar Puma Lagos Parra.

Katja Seitajoki håller med:
– Vi har haft många spännande samtal. Det ger mycket att höra hur kollegorna resonerar om sina jobb. Vi har fått ett smörgåsbord av verktyg, teorier och metoder gällande grupputveckling och kommunikation. Att leda handlar mycket om att uppmuntra andra och skapa tillit till processen.

Eftersom producenten fungerar som spindeln i nätet på ett scenkonsthus är det viktigt, både för organisationer och produktioner, att producentens kompetenser inom ledarskap stärks.
– Att vara lyhörd och anpassa sin kommunikation minskar missuppfattningar, menar Puma. Det kan handla om förväntningar som inte är tydligt kommunicerade, till exempel, att de ekonomiska ramarna inte förankrats i produktionen. Producentens roll är att hålla budgeten i balans utan att hindra utvecklingen för den kreativa processen. Vi kommunicerar ramar med teamet kontinuerligt, men vill samtidigt inte att kraften och lusten går förlorad.

En producent har ofta inget eget mandat för att fatta övergripande organisatoriska beslut, så även gränssättning är något kåren behöver träna sig i.
– Vi befinner oss i ett mellanläge, där vi ska få till ett samspel mellan konstnärlig process och att produktionen ligger i linje med verksamhetsmål och policys. Ibland kan det krocka och en kan känna sig lite bakbunden. Det gäller att hitta tydliga forum för att ventilera feedback och ställa rätt frågor. Jag som producent har bara kontroll över att göra en förändring i mig själv och kan inte förändra en hel organisation. Det är en annan process, fortsätter Puma.
– Därför behöver producenten verktyg för att inte bränna ut sig själv, flikar Katja in.
Producenten blir ju lätt den som alla kommer till, den som ska ordna upp alla knutar och problem. Men också inspirera och motivera folk, sätta in energi på rätt ställe.

I SKRIVANDE STUND återstår ett moment av kursen på Såstaholm, som ska handla om konflikthantering, med fokus på diskriminering och diskrimineringslagen.
– Ofta är det producenten som ska lösa olika konflikter, så en måste ha mycket kompetens inom det, om det uppstår en situation med mobbning till exempel. Hur en bäst tar upp frågan och får människor att prata med varandra, förklarar Katja.

Nu är ni snart klara med kursen, får den godkänt?
– Jag tycker det, svarar Katja och skrattar till. Vi har fått med oss mycket som jag kan utveckla vidare själv, det som passar mig. Det har gett mig mycket att bara få prata med kollegorna och höra hur de ser på producenten som ledare.
– Många av insikterna är så värdefulla att jag redan har börjat förändra mitt arbetssätt för att kunna praktisera dem, fortsätter Puma. Man tar med sig kunskapen in i vardagen och försöker implementera den.

Text: ALEKSA LUNDBERG

På bild ovan: Katja Seitajoki och Puma Lagos Parra

Foto: MAGDALENA BOMAN

Nr 7-21