Brist på tekniker oroar

Bristen på scentekniker har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Nu finns också oro för att en kompetensbrist kan fortsätta lång tid framöver.

 

FILMBRANSCHEN i Sverige går för högtryck och ropar efter fler utbildade på alla positioner. Särskilt på teknikområdet, där medarbetare med utbildning och erfarenhet ofta saknas. Nu finns det tecken på att samma sak håller på att hända på scenområdet, som fram till pandemiutbrottet inte haft lika stora bekymmer.
– Jag och många andra får just nu en stor ökning av jobbförfrågningar från arrangörer. Tidigare har det alltid gått att få tag på folk, men nu verkar det vara annorlunda, vilket så klart väcker frågor om vad det beror på, säger Petter Eriksson, scenmästare som i många år arbetat med olika scenproduktioner runt om i Sverige.

Han ingår också i styrelsen för Scen & Films teknikeravdelning och har kontakt med flera kollegor som också märker av förändringarna i branschen.
– Under nedstängningen sökte sig många frilansar vidare till andra yrken. När scenerna öppnat igen finns de inte längre kvar. Alla arrangemang har nu också dragit i gång samtidigt, i stället för att som tidigare, vara mer utspridda. Det har gjort att de flesta som jobbar med scenteknik redan är uppbokade, säger Petter Eriksson.

ORO FÖR EN långvarig kompetensbrist på teknikområdet finns på flera håll. Bland de 110 arbetsgivarna i Svensk scenkonst har problemet uppmärksammats de senaste åren.
– I december 2020 gjorde vi en undersökning om hur våra medlemmar upplevde pandemin och effekterna av nedstängningarna. Många hade en farhåga att förlora viktig kompetens, berättar Annika af Trolle, kommunikationschef på Svensk scenkonst.

Hur utvecklingen ser ut framöver är svårt att bedöma och beror mycket på hur covid-19 fortsätter att påverka samhället och arbetsmarknaden.
– Det är fortfarande svårt för scenkonsten som bransch. Krisen är inte över även om salongerna öppnat. Vi menar att det är viktigt att branschen fortsatt får stöd och att man tittar långsiktigt på kompetensförsörjningen. Teknikerrollen är en sådan kompetens, säger Annika af Trolle.

På Arbetsförmedlingen finns bara vaga uppgifter om hur tillgången på teknisk kompetens ser ut inom scenkonsten efter återstarten.
– Vi bedömer att det är liten konkurrens om jobben både på kort och lång sikt, berättar Erica Gelis, arbetsmarknadsanalytiker.
För Petter Eriksson fortsätter uppdragen ungefär som vanligt, men han ser också att en generationsutfasning kan ha startat. Hur det kommer att påverka scen- och eventbranschen får framtiden utvisa.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 7/21