Ny manual förklarar arbetstider

En ny manual om arbetstider har tagits fram för att hjälpa alla som arbetar med film-, tv- och videoinspelning. Med exempel och kommentarer förtydligas reglerna, så att tvister och missförstånd kan undvikas.

REGLERNA FÖR arbetstider ändrades i kollektivavtalet för film, tv och video 2017. Både fackförbundet Scen & Film och Medieföretagen är nöjda med uppgörelsen som gjort att planeringen förbättrats och flexibiliteten ökat på många arbetsplatser.

Men avtalet har också lett till frågor om hur reglerna ska tolkas, både från Scen & films medlemmar och från arbetsgivare. Det kan till exempel handla om övertid, dygnsvila, rastregler eller att flytta arbetstimmar i lagt schema, säger Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud.

Sedan början av 2021 har en arbetsgrupp från Scen & Film och Medieföretagen gått igenom avtalet för att förtydliga reglerna och reda ut återkommande oklarheter.
– Vi har haft ett väldigt bra samarbete i arbetsgruppen kring de här frågorna som båda vill lösa. Scen & Films film och tv-avdelning har också kollat så att de juridiska formuleringarna kan förstås och användas i praktiken, säger Eleonor Fahlén.

Oenighet kring arbetstider är vanligt i många länder. Tidigare under hösten var det nära att 60 000 filmarbetare i det nordamerikanska fackförbundet IATSE gick ut i strejk, delvis på grund av motsättningar med arbetsgivarna kring arbetstider.
– Målet med manualen är helt enkelt att undvika diskussioner och osäkerhet i produktionerna. Både för dem som omfattas av arbetstiderna och dem som arbetar med schemaläggning, säger Eleonor Fahlén.

Den nya manualens titel är Partsgemensam kommentar till arbetstidsreglering och finns tillgänglig på Scen & Films webbplats och via Medieföretagen. Den kommer också att finnas med i utskick och nyhetsbrev.

Om manualen inte ger svar på någon fråga så går det självklart att även i fortsättningen höra av sig till Scen & Films medlemsrådgivning, säger Eleonor Fahlén.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 7-21