Regeringen tar samlat grepp om kreativa och kulturella näringar

Regeringen vill se en nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Därför tillsätter de nu en utredning.

 

KULTURELLA OCH KREATIVA näringar (KKN) är företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé. Näringarna växer i Sverige och används ofta för att stärka regionernas utveckling och attraktionskraft. De kan också användas som ingångar till nya marknader.

I utredningen Från kris till kraft: Återstart för kulturen var ett av förslagen att ta ett samlat grepp kring politiken för KKN. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har därför gett särskilda utredaren, Tobias Nielsén, i uppdrag att lämna in förslag på hur KKN-utvecklingen kan främjas i hela landet.

”Covid-19 har inneburit stora utmaningar för många aktörer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Samtidigt har det under pandemin etablerats nya vanor och sätt att producera och ta del av kultur genom exempelvis digital teknik som fortsatt kommer att prägla samhällsutvecklingen. Syftet med en nationell strategi är att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna, i hela landet, under den kommande tioårsperioden”, skriver regeringen på sin hemsida.

Tobias Nielsén har egen erfarenhet av att driva kulturföretag och menar att det inte går att avskärma KKN till ett enda område.
– Konst, kultur, ekonomi och marknad hänger ganska mycket ihop, även om det tidigare setts som motsatser till varandra. Hur hänger det ihop och hur kan vi göra det bättre för att förstå oss på detta och dra nytta av det, frågade sig Nielsén under en pressträff.

Uppdraget ska redovisas sista maj 2022.

Text: ALEKSA LUNDBERG