Arbetet med sexuella trakasserier fortsätter

Den 8 november är det fyra år sedan #tystnadtagning fick hela Sverige att vända blicken mot skådespelarbranschen. Nu följer fackförbundet Scen & Film och Svensk scenkonst upp arbetet mot sexuella trakasserier som påbörjades 2017.

 

FACKFÖRBUNDET Scen & Film och Svensk scenkonst uppmärksammar årsdagen av skådespelaruppropet #tystnadtagning med ett webbinarium. Evenemanget är öppet för alla och kommer att livesändas från Orionteatern i Stockholm den 8 november.

På programmet står samtal om hur det partsgemensamma rådet sedan hösten 2017 har arbetat med frågor som rör sexuella trakasserier. En presentation av det pågående arbetet med bemötandekoder och intima scener är en annan punkt.

En ny enkät med frågor om trakasserier och sexuella trakasserier kommer också skickas ut till förbundets medlemmar i slutet av november.

Bakom initiativet står även denna gång fackförbundet Scen & Film och Svensk scenkonst och liksom då är det Kantar Sifo som utför enkäten. Därigenom ska det arbete som den oberoende kommissionen påbörjade för fyra år sedan, och som ledde till rapporten Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring, följas upp, vilket också har varit ett löfte.

Paula Lejonkula, projektledare för Inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten, ser hur en uppdatering kan synliggöra vad som faktiskt har hänt sedan 2017.
– Vi behöver veta hur det ser ut idag: vad det finns för behov och vad respektive organisation kan behöva göra framåt, säger hon.

Ett par viktiga förändringar som redan har skett och som hon vill peka på är en ökad kunskapsgrad inom branschen.
– Idag vet fler arbetsplatser vad sexuella trakasserier är. Det finns en annan medvetandegrad och mer av en gemensam bild.

Varför är det viktigt att göra en ny enkät?
– Det är alltid viktigt att följa upp ett arbete. Det visar på att vi inte släpper frågan. Det här är ett otroligt långsiktigt arbete som vi härigenom kan planera.

Vad hoppas du ska komma ut av den?
– Min förhoppning är att branschen fortsatt ska ha frågan högst upp på agendan. Bara genom att ha den typen av enkät en gång till så påminns man. Kanske får man också få syn på vad som saknas i arbetet. Det är min förhoppning.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler

Nr 6-21