Rätt till a-kassa för den som fått stöd hos Interim kultur

Den som driver ett projekt där Interim kultur har sökt stöd eller bidrag, ska betraktas som anställd. Det slog kammarrätten fast i våras i en dom som nu blivit vägledande. För beslut som tagits från den 3 september gäller ny hantering på Unionens a-kassa.

 

DET SÄTTER PUNKT FÖR en två och ett halvt år lång process som fackförbundet för Scen & Film drivit. Tidningen har tidigare skrivit om kammarrättens dom (nr 3/21). Medlemmen hade varit anställd av Interim kultur AB, som fått kulturstöd för och producerat de föreställningar som hon har arbetat med. Att hon varit upphovsperson till verk och delaktig i att söka pengar, såg Unionens a-kassa som argument för att hon var en självständig uppdragstagare, alltså en företagare.

Men såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, bedömde att personen ”inte arbetat i företagsmässiga former eller redovisat inkomster som näringsverksamhet”. Därför hade hon rätt att söka arbetslöshetsförsäkring, om hon uppfyller villkoren i övrigt .

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) försökte driva ärendet vidare till högsta instans. Men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd, och därmed står kammarrättens dom fast.
– I och med domen ska Interim kultur ses som sökandes arbetsgivare. Unionens a-kassa kommer därför att ändra sin hantering av ärenden som avser Interim kultur. I de fall där en person drivit ett projekt där Interim kultur sökt stöd och bidrag från annan part så kommer personen att betraktas som anställd. Därmed gäller ny hantering för alla beslut som fattas från och med den 3 september 2021, säger Ulrika Malmenklev, vid Unionens a-kassa.

Text: KAJSA OLSSON

Nr 6-21