Nya regler stärker upphovspersoner

Ett nytt steg har tagits i arbetet med att stärka upphovsrätten för kultur som sprids digitalt. Nyligen presenterade regeringen ett förslag om hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska inrättas i svensk lagstiftning.

 

DET ÄR NU TVÅ och ett halvt år sedan EU beslutade att kulturskapare och upphovspersoner ska ha rätt till ersättning när deras verk sprids i digitala kanaler. De nya reglerna för upphovsrätt ska gälla i hela EU och föras in i de 27 medlemsländernas olika lagstiftningar.

Sedan dess har justitiedepartementet arbetat med att ta fram ett förslag för hur det så kallade DSM-direktivet ska utformas i Sverige. Målet var att förslaget skulle presenteras i juni, men arbetet har dragit ut på tiden. Nu har lagändringarna presenterats och fackförbundet Scen & Film är en av remissinstanserna.
– Vi ska sätta oss in i förslaget och jobba fram ett yttrande som ska vara inlämnat senast 13 december i år, säger Christine Strindberg, vd för fackförbundet Scen & Films Rättighetsbolag.

SAMMANLAGT SKA närmare 150 instanser och organisationer ge sin syn på lagförslaget. Många av dem representerar konstnärer och kulturskapare som ser fram emot att det nya regelverket ska börja gälla.
– De nya lagreglerna ger yrkesverksamma kulturskapare större förutsättningar att ingå avtal som ger både bättre betalt och ökad insyn i hur deras verk används och sprids på nätet, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare på Klys.

Men vissa delar av lagförslaget granskas extra noga och kan sannolikt leda till ett flertal synpunkter. Bland annat hur de stora nätbolagen ska hantera uppgifter om material som enskilda användare lägger upp på deras plattformar.
– Transparens är väldigt centralt, det vill säga att konstnärer och kulturskapare ska ha insyn i hur deras verk används och sprids via plattformarna, liksom information om vad verken ger för intäkter. En annan viktig fråga gäller rätten att kunna häva ett avtal om rättigheterna till verket inte används och undanhålls från publiken, så kallad inlåsning av rättigheter, säger Ulrica Källén.

Efter att synpunkterna lämnats in ska förslaget bearbetas på nytt och slutligen läggas fram i riksdagen. Lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2022.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 6-21