Han lämnade dansen för den virtuella världen

Gunnlaugur Egilsson har bytt karriär med stöd från SOK-stiftelsen. Från det tidigare jobbet som koreograf och balettdansare har han tagit steget in i den nya teknikens virtuella värld, där likheterna med dansscenen är fler än man kan tro.

 

Gunnlaugur Egilsson

HÖSTEN HAR TIDIGARE betytt repetitioner och uppträdanden för Gunnlaugur Egilsson som varit professionell dansare och koreograf i drygt 20 år. Men sedan i mars i år är det nya arbetsuppgifter som tagit vid. Nu handlar det om grafiska lösningar och programmering på en virtuell arena istället för rörelser och samspel på scengolvet.

– Jag jobbar på ett företag som skapar virtuella miljöer där besökare kan gå in och få nya upplevelser. Oftast är det för medarbetare på företag som ska lära sig olika saker. Till exempel att reparera en maskin, ta hand om varor eller att köra ett fordon, berättar Gunnlaugur Egilsson.

När karriärväxling under pågående yrkesliv blev möjligt 2014 var han en av de första scenkonstnärer som fick möjlighet att byta yrkesinriktning, istället för att – som tidigare – gå i pension redan vid 41 års ålder. Bakgrunden är ett kollektivavtal mellan arbetsgivarna och de två fackförbunden Sveriges yrkesmusikerförbund, Symf och fackförbundet Scen & Film.

Med avtalet bildades också SOK-stiftelsen, som ger stöd och underlättar för de dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker som byter yrkesinriktning. De kan få ersättning av stiftelsen för delar av sina studier genom pensionsavsättningar från arbetsgivarna
– Jag började på den internationella skolan Hyper Island som är inriktad på digitala och interaktiva medier. Mycket på utbildningen handlade om att utveckla sin egen kreativitet tillsammans med de andra. Efter det gick jag en yrkesutbildning som handlade mer om programmering och annan teknisk utveckling, berättar Gunnlaugur Egilsson.

Att ta steget och överge dansen som yrke efter så lång tid på olika scener var inte helt enkelt. Visst fanns det tvivel och funderingar kring att lämna en trygg yrkesidentitet och kasta sig ut i en ny värld som förändras hela tiden.
– Men ganska snart märkte jag att de båda yrkena har en hel del gemensamt. På scen bygger du en värld och en berättelse, detsamma gäller i den virtuella världen, men där inkluderar du även publiken. Den blir till besökare och som kan styra vad som ska ske, säger Gunnlaugur Egilsson.

Inom den nya tekniken finns inte en lika lång historia som inom dansen och referenserna är mer otydliga, vilket gör att branschen har mer av en pionjäranda. Särskilt inom virtuell, förstärkt och medierad verklighet.
– Utvecklingen går snabbt och det kommer hela tiden nya lösningar och verktyg vilket är jätteroligt och intressant. Men man kan inte luta sig tillbaka och bara lita på tidigare kunskaper, utan måste ständigt börja på nytt. Det finns risk att känna sig som en bluff som inte kan någonting. Jag har inte gjort det lätt för mig, säger Gunnlaugur Egilsson med ett skratt.

Ett råd han vill ge till den som vill karriärväxla är att tänka lite extra på att skilja den yrkesroll man tidigare haft från den egna identiteten. I scen- och filmbranschen är det vanligt att bli förknippad med vad man utför och inte med vem man är privat.
– Det gäller att se objektivt på vad de nya kunskaperna kan ge och inte bära med sig den tidigare identiteten och fortsätta försöka leva upp till den, säger Gunnlaugur Egilsson.

Men på sikt ser han att alla färdigheter och kunskaper inom dansen kan komma att införlivas i arbetet med de virtuella världarna.
– Den nya tekniken blir en allt större del av vardagen och används också oftare i både film- och scenproduktioner. Jag tror att den har mycket att tillföra i framtidens dansuppsättningar, säger Gunnlaugur Egilsson.

Omställningsstöd
• Dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker som jobbar vid offentligt finansierade scenkonstinstitutioner kan söka omställningsstöd. Den som vill utbilda sig till ett nytt yrke har på så sätt möjlighet att få en del av den tidigare lönen vid studier. Dansare: från 35 år till 43 år Korist, sångsolist, musikalartist: från 45 år till 56 år Musiker: från 55 år till 64 år • Stödet avgörs bland annat av den sammanlagda arbetstiden vid institutionerna.
• Mer information finns på www.sokstiftelsen.se

 

Text: PETER REHNFELDT

Foto:  MAGDALENA BOMAN

Nr 5-21