Filmare får skadestånd från SVT

SVT betalar ut drygt 80 000 kronor till filmarna Stig Holmqvist och Lennart Malmer. Företaget bröt mot ingångna avtal. Och samma misstag gjordes inte bara en – utan två gånger.

HÖSTEN 2019 SÄNDE SVT dokumentärfilmen England 79 som en del i programserien K-Special. Filmen skildrar Storbritannien under året 1979 då landets politik var turbulent och nya kulturuttryck växte fram.
– Stig Holmqvist tittade på programmet och upptäckte att det innehöll klipp från dokumentärfilmerna Varför kastar dom sten? som han filmat med Lennart Malmer i Nordirland 1973, berättar Gunnar Furumo, tidigare jurist på fackförbundet Scen & Film.

SVT kontaktades men hävdade att filmbilderna var en del av deras arkiv och kunde användas utan ersättning till de båda filmarna. Fackförbundet Scen & Film kopplades in för att förhandla om avtal och ersättningar mellan de båda parterna. Från början var åsikterna väldigt olika om hur rättigheterna ser ut för att fritt kunna använda materialet.
– SVT hade en rad invändningar, bland annat att företaget hade rätt att använda klipp från tidigt 70-tal i egna produktioner. Efter kontakt med Ingrid Edström som var chef på SVT när filmerna gjordes kunde vi konstatera att filmarna har rätt till ersättning när deras material används, säger Gunnar Furumo.

Ett förlikningsavtal undertecknades där det framgår att SVT:s användande av klippen var i strid mot gällande avtal. Dessutom har bilderna satts in i ett helt annat sammanhang än vad Lennart Malmer och Stig Holmqvist hade för avsikt att skildra.
– SVT har på så sätt brutit mot filmarnas intentioner med filmbilderna, säger Gunnar Furumo.

Dessutom visade det sig att en ny version av England 79 som SVT publicerat under sommaren också innehöll klipp från Varför kastar dom sten?. SVT bröt då på nytt mot både de ursprungliga avtalen och mot den förlikning som gjorts ett par månader tidigare.
– Det ledde till att en ny överenskommelse togs fram och ett högre belopp betalades ut, säger Gunnar Furumo.

1970-talet var en tid då flera svenska filmare reste ut i välden och skildrade hur livet såg ut i bland annat Afrika och Latinamerika. En stor del av materialet finns i SVT:s arkiv och kan inte visas hur som helst utan upphovspersonernas medgivande. 2014 uppmärksammades villkoren efter att ihopklippta bilder använts utan tillåtelse i den guldbaggebelönade filmen Om våld. Det ledde också till förhandlingar som slutade med att SVT betalade hela sin bruttointäkt för upplåtelsen till filmarna.

Text: PETER REHNFELDT

5-21