F-skattare får rätt till vidareutbildning

När Arbetsförmedlingen Kultur Media fick striktare direktiv för hantering av F-skattare, nekades 35 kulturarbetare ta del av förmedlingens spetsutbildningar. Efter högljudda protester går man nu tillbaka till en mer generös tolkning av regelverket.

ATT INNEHA F-skattsedel som kulturarbetare innebär inte alltid att man är företagare i ordets rätta bemärkelse. Allt fler uppdragsgivare kräver att uppdragstagaren fakturerar, vilket skapar en gigekonomi som genererar ”ofrivilliga företagare”. Detta enligt Kevni Zulal, enhetschef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.
– Man kan inte säga att de är företagare på det sättet. Vi har alltid försökt göra individuella bedömningar och sett F-skattare som arbetslösa när de inte har uppdrag.

Men i november förra året tog förvaltningsmyndigheten fram striktare riktlinjer, där det tydliggjordes att företagare inte ska anses vara arbetslösa. 35 arbetssökande med enskild firma, inskrivna på AF Kultur Media, nekades då att påbörja – eller fullföja – så kallade spetsutbildningar, alltså kurser där den som är arbetslös ska få ny och efterfrågad kompetens.
– Bakgrunden är att företagare hört av sig till arbetsförmedlingen under corona, vilket gjorde övriga avdelningar osäkra. De är ju inte vana vid den här gruppen, vilket vi inom kultursektorn är, förklarar Kevni Zulal.

EFTER PROTESTER från bland andra Scen & Film och Klys, och att frågan avhandlats i media, går nu kulturenheten tillbaka till mer generösa tolkningar av regelverket. Några av de som tidigare nekats utbildning har fått en ny bedömning, medan andra åter är i arbete eller har fått tillgång till andra insatser.
– Problemen för F-skattarna är dock inte över och borde inte ligga på arbetsförmedlingens tjänstemän att lösa, menar Kevni Zulal.
– Det här är något för riksdag och regering att ta tag i. Det handlar om hela välfärdssystemet. I verkligheten är F-skattarna som timanställda, med begränsad rätt till trygghetssystemen. Men att vara egenföretagare är ju ingen inkomstgaranti, slår Kevni Zulal fast.

Text: ALEKSA LUNDBERG

Nr 5-21