Vaccinintyg förvirrar i filmbranschen

Hur gör film-och tv-branschen för att skydda produktioner från corona, när vissa är vaccinerade och andra inte? Scen & film gör ett första av flera nedslag i höst för att ta reda på hur arbetsgivare förhåller sig till frågan.

 

INOM FILMBRANSCHEN, som ofta verkar internationellt, finns krav på vaccinationsintyg vid exempelvis utlandsinspelningar. Det skapar ofta förvirring om hur icke-vaccinerad personal ska hanteras och det finns ännu ingen rättspraxis gällande arbetsgivarens roll i frågan.

Jan Blomgren, styrelseledamot i intresseorganisationen Film-och tv-producenterna, uppger att deras starka rekommendation är att alla filmarbetare, som kan, ska vaccinera sig.
– Det är en solidaritetshandling. Arbetsgivare har dessutom ett ansvar för arbetsmiljön, så om situationen kräver vaccinering kommer vi att förorda det.

Arbetsgivare kan välja bort ovaccinerade vid nyanställning, men har däremot inte rätt att tvinga någon som redan är anställd.
– Om någon inte vill ställa upp på våra krav försöker vi hantera det med dialog. Men jag upplever att de allra flesta vill ta vaccinet. Tyvärr finns några få som gör utsagor och predikar emot vaccin. Det tycker jag är väldigt olyckligt och respektlöst.

Det finns också en grupp som, av medicinska skäl, inte kan vaccineras. Om någon från den gruppen redan finns anställd i en produktion, kan situationen lösas genom att personen blir omplacerad, menar Blomgren. Något som dock inte alltid är möjligt.
– Om det inte går kvarstår strategierna mot smittspridning. Att vi fortsätter tvätta händerna, inte kommer sjuka till jobbet och testar oss regelbundet.

Fackförbundet Scen & Films ordförande, Simon Norrthon, håller med Blomgren om att vaccinering är en viktig åtgärd för att skapa trygga film- och tv-produktioner.
– Inte minst för att möjliggöra arbetstillfällen för dem som är förhindrade att ta vaccinet, av medicinska skäl. Branschen rör sig internationellt, så arbetsmarknaden för film- och tv-arbetare kommer troligtvis smalna av en tid för den som, av andra orsaker, väljer att inte vaccinera sig.

Text: Aleksa Lundberg

Nr 5-21

Det här gäller

• Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att undvika smitta. Det finns ännu inget juridiskt prejudikat som tydliggör linjerna mellan arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och diskriminering av den som inte är vaccinerad.
Får arbetsgivaren kräva vaccinering?
• Nej, i särskilda fall kan det vara motiverat att icke-vaccinerade omplaceras, under begränsad tid. Vid nyanställning bör arbetsgivaren inte väga in vaccinering som en faktor, vilket dock är svårt att leda i bevis om så sker. För att hävda diskriminering krävs troligtvis intyg som styrker att den arbetssökande, av religiösa eller medicinska skäl, inte kan vaccinera sig.
Källa: Unionen/Fackförbundet Scen & Film