Simon Norrthon

”Äntligen öppnar salongerna”

”HÖSTEN ÄR MIN VÅR, ty då öppnar teatern igen”, som Strindberg sa. Det har väl aldrig varit mer sant än i år då vi äntligen kan planera för en öppning av våra biografer, scensalonger och arenor efter drygt 18 månader av restriktioner och begränsningar.

Vaccinationsintyg utreds som ett möjligt verktyg för de allra största evenemangen, men det är glädjande att de inte kommer att användas på ett generellt plan för all verksamhet som möter publik. Nu är det i stället upp till arrangörer att avgöra vilka åtgärder som behövs för att ta emot publik på ett smittsäkert och tryggt sätt. Det är som det ska vara – att hantera publik är arrangörens kompetens och ansvar.

Det kommer dock fortsatt behövas riktade stöd till kulturlivets alla aktörer och medarbetare. Våra verksamheter har ofta en väldigt framtung finansiering med långa planeringshorisonter, så det kommer ta ett tag innan allt rullar som det ska och på sina håll är det svårt att få tag på rätt kompetens till följd av att många lämnat för andra branscher. Men beskedet att restriktionerna nu hävs gör att arbetsgivare kan anställa, produktioner kan lanseras och biljetter kan säljas. Jag uppmanar alla att fortsätta tvätta händerna och visa omtanke så att vi slipper bakslag.

Efter att ha vant sig vid restriktionerna som det nya normala känns det nästan svindlande att nu ta sig an andra frågor, men vi har en hel del på gång som jag ser fram emot.
Regeringens uppskjutna promemoria om hur DSM-direktivet ska implementeras i svensk lag ska presenteras under hösten. Det kommer att lägga grunden för hur alla rättighetshavare ska få del av de pengar som deras prestationer och verk genererar i digitala media. Scen & Film har varit aktiv i att få igenom direktivet i EU och vi är förstås fortsatt på när direktivet nu ska bli svensk lag.

Återstartsutredningen ska presenteras i slutet av september. Vi ser med förväntan fram emot förslag som på allvar kan möjliggöra för scen- och filmbranschen att ta sig ur pandemin med bättre förutsättningar än de som rådde innan. Stora delar av kulturlivet är underfinansierat, vilket urholkar både verksamheter och villkor. Scen & Films medlemmar har rätt till trygga anställningar, god arbetsmiljö och professionell ersättning.

Det partsgemensamma arbetet på scensidan att ta fram riktlinjer för bemötandekod och för hur vi ska arbeta med intima scener har pågått sedan årsskiftet och kommer att presenteras under hösten. Ambitionen är att riktlinjerna även ska kunna inspirera film och tv-drama för att alla våra arbetsplatser ska vara trygga och inkluderande.

Grunden är lagd för Yrkesnämnden för film och tv och under hösten formaliseras nämnden med sin första stämma. Scen & Film har platser i styrelsen tillsammans med arbetsgivare, kanaler, filmregioner och Film och tv-producenterna. Nämnden blir ett viktigt organ för film- och tv-branschens kompetensförsörjning med frågor om validering, certifiering och utbildningsvägar på sitt bord.

Vi går också in i ett valår där för oss viktiga frågor om demokrati, public service och kulturens plats i ett öppet samhälle kommer bli viktiga under valrörelsen. Vi planerar för riksstämma till sommaren då ombuden beslutar om förbundets inriktning framåt. Det ligger en bit fram, men det vi gör nu lägger grunden för det samhälle och arbetsliv som ligger framför oss. Håll ögonen öppna efter möjligheten att skriva motioner och att nominera personer till förbundsstyrelsen – ju fler som är aktiva, desto starkare och mer representativa blir vi!

Nu önskar jag alla en kalender fullspäckad av stimulerande arbete varvat med biobesök och scenkonstupplevelser. Vi ses i salongen!

SIMON NORRTHON
ORDFÖRANDE

Nr 5-21