Manual för arbetstider vid filminspelningar att vänta

Reglerna för arbetstider vid filminspelningar väcker allt oftare frågor. Därför tas nu en ny vägledning fram av fackförbundet Scen & Film och Medieföretagen. Den ger exempel och förklaringar som ska underlätta för alla som jobbar med film.

 

FÖR DEN SOM ARBETAR med film är det inte lätt att ha full koll på vilka regler som gäller för veckovila, raster, måltidsuppehåll, otillåten arbetsmängd, femtimmarsregeln med mera. Inte ens genom att läsa igenom avtal och paragrafer, som kan vara svåra att tolka.
– Frågor kring arbetstider vid inspelningar har förekommit länge. Men de senaste åren har osäkerheten blivit större. Inte bara bland Scen & Films medlemmar, utan även hos arbetsgivare som är med i Medieföretagen, berättar Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud.
Reglerna för arbetstider ändrades i kollektivavtalet för film, tv och video 2017. Det gjorde att både fack och arbetsgivare lade märke till att avtalet misstolkades i större utsträckning.

FÖR ATT FÖRTYDLIGA vad som gäller tillsattes en arbetsgrupp där Eleonor Fahlén, Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Scen & Film och tre representanter från Medieföretagen ingår. Tillsammans tar de nu fram det dokument som visar hur arbetstidsreglerna fungerar praktiskt.
– Det här löser inte alla frågor som uppstår, men det är ett steg för att underlätta tolkningen av reglerna, oavsett om du arbetar med schemaläggning eller berörs av arbetstiderna i en produktion, säger Eleonor Fahlén.

Den nya manualen ska bli klar i juni och kommer att finnas tillgänglig för alla medlemmar i Scen & Film och i Medieföretagen via webbplatser, utskick och nyhetsbrev.
– Förhoppningsvis kommer många kunna använda vägledningen vid sidan om att diskutera och resonera kring de här frågorna, säger Eleonor Fahlén.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 4-21