Ovisst för biografanställda

Biograferna i Sverige har öppnat igen. Men osäkerheten är stor bland dem som jobbar i salongerna. Återvänder biopubliken och hur kommer bemanningen att se ut?

 

SEDAN 1 JUNI kan landets biografer ta in 50 personer som mest i sina salonger. Den stora biografkedjan Filmstaden har öppnat 35 av sina biografer, efter att de varit helt stängda. Flera andra biografer som varit öppna under pandemin, kan nu öka både publikantalet och filmutbudet. Men för de biografanställda är arbetssituationen framöver oviss.
– Det finns en oro för att många som tidigare arbetat på biograferna inte kommer tillbaka. De flesta har nog inte bara suttit och väntat på en öppning, utan sökt sig vidare till utbildning eller annat jobb, säger Lars Carlberg, regionalt skyddsombud på bioområdet.

Med ett tidsperspektiv på biografyrket sedan 1972 har han följt utvecklingen i filmbranschen. Sedan länge har omkring 80 procent av alla som jobbar på landets biografer varit timanställda. En liten kärna har heltids- eller deltidstjänster.
– Många har blivit permitterade i och med pandemin. Det är inte bara anställda som är osäkra på hur återstarten kommer att fungera, utan också ägarna som har tvingats följa snabba ändringar i direktiven, säger Lars Carlberg.

Risken finns att de anställda blir färre i antal och får mer att göra. Arbetsuppgifter som varit uppdelade mellan olika yrken har med tiden slagits samman till att ”alla ska kunna utföra allt”, från att sköta teknik och biljetter till försäljning, städning och hålla koll på säkerheten.
– Det är inte bra om de större kedjorna ökar tempot ytterligare eller om små biografägare börjar införa ensamarbete, säger Lars Carlberg.

Under många år har han sett svängningarna i biografernas publiktillströmning. Bland annat en rejäl nedgång när video- och dvd-utbudet drog ned antalet besökare under 80- och 90-talet. Idag är det strömningstjänsterna, vid sidan av pandemin, som är den största utmaningen för landets biografer.
– Jag tror ändå att publiken kommer att hitta tillbaka igen. Framför allt de som vill se smalare filmer som har vunnit utmärkelser på Sundancefestivalen eller i Cannes. Storfilmen kan däremot få det svårare, säger Lars Carlberg.

Det närmaste halvåret blir avgörande för de mer än 200 medlemmarna i fackförbundet Scen & Films biografavdelning, men också om biograferna kommer att överleva när det är nästan exakt 100 år sedan landets första biosalong öppnades.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 4-21