Stor otrygghet för gravida musikalartister

Okunskap, otydliga rutiner, inte minst oro. En ny enkät från fackförbundet Scen & Film visar hur arbetsvillkoren ser ut för kvinnliga musikalartister som blir gravida. – Nu ska vi försöka bryta tystnadskulturen kring de här frågorna, säger Ester Hedlund, musikalartist och ledamot i musikalartistavdelningen.

 

MUSIKALVÄRLDEN ÄR en drömarbetsplats för många, med en särskild energi och glädje. Men arbetsvillkoren kan också vara tuffa i branschen, särskilt för frilansare. Extra osäkert kan det vara för de kvinnor som blir gravida, visar resultaten från en ny enkät som musikalartistavdelningen inom Fackförbundet Scen & Film gjort.
– Vi hade hört om kollegor som blivit orättvist behandlade på olika sätt och kände att det fanns ett behov att lyfta frågan om graviditet. Så vi bestämde oss för att undersöka hur det ser ut, berättar Ester Hedlund som varit med och tagit fram enkäten.

I januari gick ett antal frågor ut till kvinnor i olika åldrar som är verksamma i musikalvärlden. Syftet var att få en uppfattning om hur gravida kvinnor upplever bemötande och trygghet på sina arbetsplatser. Hela 190 kvinnor har svarat, varav många berättat om olika situationer i enkätens öppna frågor.
– Ungefär 25 procent har blivit illa bemötta vid ett eller flera tillfällen när de varit gravida. Och hela 67 procent har övervägt att inte skaffa barn på grund av sitt yrke, vilket är anmärkningsvärt, säger Ester Hedlund.

De öppna frågorna har gett svar som varit svåra och tuffa att läsa. Där framkommer flera exempel med kvinnor som blivit av med sina kontrakt när de berättat om sin graviditet för arbetsgivare.
– De här skräckexemplen gör oron större hos många kvinnor, säger Ester Hedlund.

SAMTIDIGT VISAR ENKÄTEN att det finns många som har blivit professionellt och väl bemötta som gravida. Både med omtanke och med hänsyn till egna val. Men att det ändå finns en stor osäkerhet om regler och villkor är alarmerande. Det kan förändras, vilket är målet med underökningen.
– Nu ska vi skapa en lathund för arbetsgivare och arbetstagare med lagar, regler och tips i ämnet. Det behövs eftersom samhället inte är uppbyggt för personer som arbetar som frilans. Bara den ekonomiska biten gällande SGI, graviditetspenning och föräldrapenning är komplicerad, säger Ester Hedlund

Senare i år planerar musikalartistavdelningen även ett seminarium, där det går att prata om sina upplevelser och bryta tystnaden som många upplever kring graviditet och jobb.
– Alla vinner på att känna till så mycket som möjligt om hur det går att göra branschen tryggare och mer jämställd. Det ska finnas en nolltolerans för att kvinnor ska bli diskriminerade i arbetslivet, då tror vi att den oro som många känner kommer att minska, säger Ester Hedlund.

Enkäten om graviditet och musikalanställningar är gjord av Leila Jung, Emma Mellroth, Elina Westberg och Ester Hedlund.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 3-21