Lisen vann striden mot a-kassan

Det tog två år och krävde två rättsliga utslag. Nu har kammarrätten slagit fast att scenkonstnären Lisen Rosell har rätt till den arbetslöshetsersättning hon ansökte om i april 2019.

 

– Det känns otroligt skönt att ha fått rätt både i Förvaltningsrätten och Kammarrätten och jag är glad över stödet från förbundet. Det är många med mig har upplevt en liknande situation av att bli ifrågasatt av a-kassan när man egentligen har rätt till sin arbetslöshetsförsäkring säger Lisen Rosell.

Unionens a-kassa hade motiverat avslaget med att Lisen skulle ses som en ”självständig uppdragstagare”, alltså en företagare. Hur a-kassan kom fram till den tolkningen är ganska svårt att utläsa av motiveringarna i beslutet. Lisen hade varit anställd av Interim kultur AB, som fått kulturstöd för och producerat de föreställningar som hon har arbetat med. Att hon varit upphovsperson till verk och delaktig i att söka pengar, såg Unionens a-kassa som argument för att hon var en självständig uppdragstagare.

Men Lisen har ingen egen firma och pengarna från Interim har betalats ut som lön. Överklagandet från Unionens a-kassa avslogs därför. Enligt såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten, har hon ”inte arbetat i företagsmässiga former eller redovisat inkomster som näringsverksamhet”. Därför har hon rätt att söka arbetslöshetsförsäkring, om hon uppfyller villkoren i övrigt. Nu – två år senare – har Lisen möjlighet att söka a-kassa retroaktivt.
– Då, när jag fick avslaget, blev det en väldigt svår tid för mig ekonomiskt. Jag var oförberedd på att stå utan arbetslöshetsförsäkring. Det är så grundläggande att ha rätt till a-kassa när man uppfyller kraven. Som tur var fick jag senare ett arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Men det påverkar hela det kulturella ekosystemet när trygghetssystemen urholkas. Ingen kan arbeta utan skyddsnät i det långa loppet, säger Lisen.

Idag har hon jobb, en av få som har möjlighet att spela en föreställning ”bakom 14 meter plexiglas och med åtta personer i publiken”. Hon hoppas att domen ska kunna hjälpa andra som får motsvarande problem med a-kassan. – Det verkar som om a-kassan inte har följt med i hur man jobbar inom scenkonstfältet idag. Att söka pengar och projektstöd är inte lika med att vara företagare, säger Lisen.

Text: KAJSA OLSSON

Foto: Christander Brun. Lisen Rosell i föreställningen Stolthet och Fördom tillsammans med Amanda Apetrea.

Nr 3-21

Du har rätt att söka ersättning retroaktivt i högst nio månader.
Kom ihåg att skicka in kassakorten till a-kassan löpande, även om du får avslag på din ansökan eller om du hamnar i en process.