”Pandemin har gjort arbetet mer prestigelöst”

Don Quijote är en av de utvalda uppsättningarna som kan ses på Scensveriges semidigitala biennal i maj. Men inte i sin helhet, utan som ett slags vernissage med VR-teknik. Lena B Nilsson är en av skådespelarna som har fått jobba med olika former av pandemianpassad scenkonst.

 

PÅ ÅRETS SEMIDIGITALA scenkonstbiennal kan publiken se skådespelaren Lena B Nilsson i Folkteatern Göteborgs hyllade Don Quijote, Erik Holmströms åtta yviga delar scenkonsthybrid som är inspirerad av Cervantes riddarskröna från 1600-talet.

Under hösten 2020 spelade den för en begränsad publik på 50 personer. Då, precis före ”kraschen”, som Lena B Nilsson beskriver tiden efter sensommarens mer öppna och smittfria dagar – innan andra och tredje vågen kom inrullande över Sverige och i princip stängde landets scener helt.

Lena B Nilsson har jobbat som skådespelare i ”analoga” uppsättningar sedan 80-talet och tillhör Folkteatern Göteborgs fasta ensemble där hon har spelat i allt från Lars Noréns Orestien till Frida Röhls Den goda människan i Sezuan. Därtill har hon medverkat i en mängd tv- och filmproduktioner som exempelvis Svenska hjärtan, Andra avenyn och 438 dagar.

Under pandemin har hon arbetat med tre produktioner på Folkteatern: Helt digitala Urgent Drama (som också kommer att finnas med på ett hörn under biennalen), semidigitala Don Quijote och nu analoga Dödsdansen som nyligen hade premiär för en minimal publik på fyra personer.

Arbetet med Don Quijote beskriver hon som prestigelöst och unikt sett till snabbheten i arbetsprocessen.
–  Vi diskuterade inte så mycket utan gjorde mer under repetitionsarbetet. Det är faktiskt en av de bästa upplevelser jag har haft av ensemblearbete. Hela repetitionsperioden var skönt oneurotisk! Inom ensemblen talade vi om hur vi inte heller blev lika nervösa inför premiären som vi annars kan bli.
– Sedan kan man ju känna att det blir lite tomt att spela för en liten, eller ingen, publik. Vi är ju vana vid att få respons.

UTGÅNGSPUNKTEN MED Don Quijote för scenen var att göra en pandemianpassad uppsättning. För att göra den mindre sårbar vid exempelvis sjukdom jobbade de med en framförhållning på bara en vecka i taget, och med en repetitionstid på i genomsnitt tre dagar för varje del.

Teatern skippade förplaneringen och kunde därför med kort varsel styra om innehållet om någon blev sjuk. Det skapade också större flexibilitet när det gällde arbetsrollerna inom huset.
Gör det digitala något med dina arbetsmetoder som skådespelare?
– Uttrycksmässigt är det egentligen ingen skillnad. Däremot är det annorlunda att spela i en liten salong för bara fyra personer. Det blir nästan som film och man anpassar förstås uttrycket efter det, säger hon.
Efter ett drygt år med i huvudsak digitala lösningar på Folkteatern – hur är stämningen i huset just nu?
– Jag skulle säga att vi har hållit humöret uppe, trots att många har jobbat hemifrån. För egen del har jag ändå haft tre produktioner där vi har kunnat ses i verkligheten. Så fort jag har ett repetionsschema är allt greppbart för mig. För min del har det gått förvånansvärt bra: Jag har haft en arbetsplats att gå till och har kunnat bolla med andra. Det har funnits en entusiasm hela tiden, även om det är svårt för ledningen att planera.
Nu blir även Scenkonstbiennalen digital. Vad tänker du om det?
– Det är storartat att Scensverige trots allt genomför biennalen och jag kommer säkert att vara nyfiken på flera produktioner, men vår konstform är ju här och nu, i rummet. Jag kommer också att sakna det sociala, att knyta kontakter och ses. Det är ju så sällan vi kan träffas så här. Det är ett tillfälle som går oss förbi oss.

När intervjun äger rum arbetar teatern med att ta fram en biennalanpassad lösning av Don Quijote, där besökarna ska kunna se smakprov. Detta kommer att ske via en hemsida baserad på VR-teknik (design: Isa Robertini) som ska fungera som ett slags digital vernissage. Det kan röra sig om allt från scener till text, musik och intervjuer med skådespelarna i ensemblen.

Text: YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Nr 3-21

Årets semidigtala scenkonstbiennal äger rum 18 – 21 maj
Programmet är gratis och öppet för alla och går att finna på Scensveriges hemsida (scensverige.se).
Folkteatern Göteborgs uppsättning Don Quijote kommer att finnas tillgänglig att se digitalt under hela biennalen.