Otydliga regler om anställdas vaccinkrav

Kan en arbetsgivare kräva att en anställd ska vaccinera sig? Svaret är nej. Det är ett beslut varje arbetstagare måste fatta själv. Men vid nyanställningar är reglerna inte lika tydliga.

 

MÅNGA SAMTAL TILL förbundets medlemsrådgivning har det senaste året handlat om coronapandemin och dess följder. Inte minst under förra våren, då många medlemmar var osäkra och oroliga kring frågor om arbetsmiljö, sjukregler och ersättningar. Oron finns definitivt kvar men är något mindre påtaglig i år. Däremot börjar det dyka upp funderingar om vaccinering. Både vad som gäller för den som redan är fast anställd och den som ska skriva under ett nytt anställningsavtal.
– Vi räknar med att frågorna om vaccinering från medlemmarna kommer att öka under våren. Därför har vi bland annat stämt av med LO-TCO rättsskydd hur de ser på lagstiftningen och hur vi ska ge så bra stöd som möjligt till dem som hör av sig, säger Celia Englund, jurist och ombudsman på Fackförbundet Scen & Film.

Än så länge har medlemsrådgivningen inte fått kännedom om någon konkret situation där en arbetsgivare krävt vaccinering av en anställd. Men med förhoppning om att landets kulturliv kan öppnas upp på nytt i år kommer många av Fackförbundet Scen & Films medlemmar få möjlighet att jobba som vanligt igen. Då ska avtal skrivas och det kan visa sig finnas osäkerhet kring vaccinering hos både arbetsgivare och dem som söker jobb.
– Pandemin har gett en ny situation. Vad som gäller rent rättslig vid anställningar är ännu inte prövat, säger Celia Englund.

ARBETSGIVAREN SKA GÖRA en riskbedömning utifrån verksamhetens art och vidta åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivare i den privata sektorn har en friare anställningsrätt än arbetsgivare i offentlig sektor. Därför går det att ställa krav på intyg som är nödvändiga för att en arbetsuppgift ska kunna utföras på ett säkert sätt. Samtidigt finns det lagstiftning som skyddar integriteten hos den som söker jobb, diskrimineringslagstiftningen. Det kan finnas skäl att vägra vaccination på grund av till exempel funktionsnedsättning eller religion.
– Vi uppmanar alla som har frågor kring vaccination i relation till ett arbete att kontakta medlemsrådgivningen. Olika situationer och förhållanden kan spela in. Det går också att ta kontakt med arbetsplatsens skyddsombud för att få stöttning, säger Celia Englund, som också hänvisar till Fackförbundet Scen & Films webb och nyhetsbrev för att få reda på mer om hur den pågående pandemin påverkar arbetsvillkoren inom scen och film.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 2-21