Scenkonstnär fick ersättning efter mål i domstol

Richard Asker fick ett uppdrag för skapande skola i Vellinge kommun. Plötsligt hävde kommunen avtalet. Han erbjöds endast en symbolisk summa. Men efter en rättstvist har Richard nu fått rätt till ersättning genom förlikning.

 

ATT ARBETA MED kultur är ibland att kämpa. För villkor och för rättigheter. Många kulturarbetare riskerar att hamna i situationer där de förväntas jobba gratis eller att deras insatser värderas lågt.
För Richard Asker inträffade just det förra året. Han har varit verksam som skådespelare och regissör i mer än 25 år och är van vid att både arbeta som anställd och att fakturera.
– I slutet av 2019 blev jag kontaktad av Centrum för dramatik med förfrågan om att starta ett projekt på en skola i Vellinge kommun. Vi skulle sätta upp en föreställning med superhjältar tillsammans med elever med särskilda behov och deras lärare, berättar Richard Asker.

Han följde rutiner från tidigare projekt. Tillsammans med skolan och Centrum för dramatik togs idé och projektplan fram. En ansökan om ekonomiskt stöd skickades till Kulturrådet, som godkändes – vilket gav klartecken till att projektet kunde starta.
– I ett sånt här arbete är det viktigt att lärarna är engagerade i hela processen. De ska göra en stor del av jobbet med eleverna så att de känner trygghet och anknytning, medan jag gör ett inledande arbete med research, manus, riktlinjer och idéer. Sedan bidrar jag med punktinsatser där det behövs, säger Richard Asker.
Ett antal möten hölls där föreställningen presenterades och diskuterades för att ge tydliga förutsättningar för projektet.
– I början av juni spikade vi föreställningsdatum. Och jag jobbade vidare medan jag inväntade skolans planering för att lägga in datum för workshops och repetitioner under hösten, säger Richard Asker.

Dagarna före midsommar fick han ett meddelande från skolan om att hans medverkan inte längre var aktuell. Istället ville de gå vidare med en annan person med särskild specialpedagogisk kunskap. Han erbjöds 5 000 kronor – en spottstyver för den tid han lagt ned på jobbet. Det var långt mindre än projektets totala omfattning och de 100 000 kronor som parterna var överens om att han skulle få.
– Jag kontaktade Fackförbundet Scen & Film. Juristerna menade att det sannolikt handlade om ett avtalsbrott och LO-TCO rättsskydd kopplades in, berättar Richard Asker.

EFTERSOM SÅVÄL Centrum för dramatik, den kommunala skolan och Kulturrådet hade del i projektet var omständigheterna extra komplicerade.
– En stämningsansökan lämnades in till tingsrätten. Det fanns bra med dokumentation och inget motsade att pjäsen skulle sättas upp eller att det belopp vi kommit överens om inte skulle gälla, säger Richard Asker.
Det är besvärligt att behöva gå in i en rättslig process för att hävda sin rätt, så även i detta fall och Richard hade en del oro och funderingar.
– I efterhand kan jag tycka att projektet var dåligt förankrat på skolan i jämförelse med andra liknande projekt jag genomfört. De verkade oförberedda och överraskade av att ha fått projektbidraget, säger Richard Asker.

Under hösten kom ett förlikningsbud i ärendet. Men både Richard och det juridiska ombudet Jessica Berlin, vid LO-TCO rättskydd tyckte att budet var för lågt och de valde att låta processen gå vidare.
– Vid andra domstolsförhandlingen i mars kom vi överens om en förlikning. Jag fick full ersättning för det arbete jag gjorde och lite till, även om mycket tid och energi gått åt till själva processen, säger Richard Asker.

Genom hans medlemskap i Fackförbundet Scen & Film gick det att stämma kommunen. Han fick tillgång till juridiskt stöd, och försäkrades om att förbundet skulle stå för de kostnader en rättsprocess kan medföra. Något som annars kan slå mycket hårt mot den privata ekonomin.

Richard Asker tycker det är viktigt att berätta om vad som hände och poängterar vikten av att ha någon form av avtal på plats redan när ett samarbete inleds med en projektansökan.
– Varken jag eller Centrum för dramatik var beredda på att den här situationen kunde uppstå, vilket manar till eftertanke. Inom kulturområdet är det ju vanligt att man jobbar ideellt för att få ett projekt på fötter eftersom resurserna ofta är knappa och osäkra.

Men att inte få betalt för nedlagt arbete som konsult till en stor kommun är oacceptabelt. Det skulle knappast hända en jurist eller arkitekt.
– Nu vill jag sätta punkt för det här och blicka framåt mot en tid då teatrarna kan öppna på nytt. Jag väntar tålmodigt på att få komma ut och spela två produktioner jag arbetat med under det gångna året, säger Richard Asker.

Text: PETER REHNFELDT

Foto ovan: Space TimeLab

Nr 2-21