Ny skrivelse tar helhetsgrepp om konstnärers villkor

Vad har regeringen gjort, och planerar att göra, för att stärka konstnärers villkor? Det framgår i en skrivelse som överlämnades till riksdagen den 23 mars.

 

DEN DRYGT 160 SIDOR långa Politik för konstnärers villkor tar upp en rad olika områden – bildkonst, musik, scenkonst och olika aspekter som rekrytering, konstnärlig frihet och ekonomiska villkor.
På den sista punkten konstaterar regeringen att varken socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen är anpassade till dagens arbetsmarknad med olika anställnings- och uppdragsformer. Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen är under beredning. För socialförsäkringen har en utredning tillsatts för att föreslå hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. Uppdraget ska redovisas den 15 december i år.
– Det är bra att regeringen tar ett helhetsgrepp om konstnärspolitiken. Men det viktiga är att man följer upp de här frågorna så det verkligen blir skillnad för våra medlemmar. Problemen med arbetslöshetsförsäkringen och trygghetssystemet har vi vetat om länge. Jag hade önskat mig tydligare skrivningar och ökade satsningar för att skapa en större trygghet. Men det är även budgetfrågor och det återstår att se om regeringen lever upp till sina föresatser och följer upp skrivelsen budgetmässigt, säger Mika Romanus, förbundsdirektör för Fackförbundet Scen & Film.

En särskild utredare tillsattes också under våren för att kartlägga pandemins konsekvenser för kultursektorn och föreslå insatser som kan bidra till återhämtning.
– Det krävs en tydlig plan för hur kulturens lokaler och spelplatser ska kunna öppnas för publiken framöver och hur återgången till arbete ska se ut för de många frilansare som stått utan arbete under lång tid. Vi har förlorat kompetens och konstnärskap under pandemin, och det har varit ett extremt tufft år för många medlemmar. Extrapengarna har delvis kunnat dämpa smällen, men det krävs nya krisstöd, säger Mika Romanus.

Text: KAJSA OLSSON

Nr 2-21