Stuntutövare organiserar sig för bättre arbetsvillkor

Seth Ericson är något av en stuntpionjär i Sverige. Han har länge sett att villkoren för hans yrkesgrupp behöver bli tydligare och bättre. Tillsammans med kollegor är han nu på väg att bilda en särskild grupp för stuntutövare inom Teaterförbundet för scen och film.

 

DEN SENASTE TIDEN har flera möten hållits med personer som jobbar med stunt. Upp till ett 20-tal deltagare har medverkat. Målet är att stuntutövare ska bli en tydlig yrkeskategori och att de som är verksamma på området ska kunna driva viktiga frågor tillsammans.
– Stunt är ett yrke som utvecklas hela tiden. Bara de senaste åren har mycket hänt, bland annat ökad efterfrågan på att spela in rörelser till digitala karaktärer. Många nya utövare har också tillkommit, vilket är jätteroligt, säger Seth Ericson.

När han själv kom tillbaka till Sverige 1997 efter att ha varit verksam i USA i flera år hade han med sig en skyddsdräkt och lite riggmaterial.
– Jag ringde till Teaterförbundet för att bli medlem och berättade om vad jag jobbade med. Då blev det helt tyst, då var det inte många som hade kommit i kontakt med stuntutövare, berättar Seth Ericson.
Idag har han en hel studio i Ulvsunda i Stockholm, full med material och verktyg som använts i olika produktioner. Dessutom har han en lastbil som kan behövas för att få med det som behövs när större stuntuppdrag ska genomföras.
– Jag har själv en bakgrund från elitgymnastik, klättring och fallskärmshoppning. Nu söker sig fler till yrket från bland annat cirkusvärlden eller olika kampsporter, säger Seth Ericson.

ÄN SÅ LÄNGE ÄR könsfördelningen ojämn inom yrket. På de möten som hittills hållits har mansdominansen varit stor, endast en kvinna har deltagit. Däremot är åldersfördelningen väldigt spridd, från ungefär 20 till 70 år.
– Den allmänna kännedomen om vad det innebär att jobba med stunt är inte så stor. Det finns fortfarande en föreställning att vi bara hoppar in och gör farliga saker i olika scener, berättar Seth Ericson.
Många missar att en stor del av yrket går ut på planering och koordinering. För att lyckas behövs ett noggrant samarbete kring bland annat bildvinklar, ljussättning och problemlösning. Men också själva utförandet där särskilda tekniker och färdigheter är avgörande liksom skydd och säkerhetsåtgärder.
– Det roligaste med jobbet är att det är väldigt kreativt och hela tiden går att utveckla och förbättra. Det svåraste är komplexiteten med nya platser, miljöer och situationer, vilket samtidigt är lärorikt och omväxlande, säger Seth Ericson.

DE FRÅGOR SOM KAN vara aktuella att börja diskutera inom en särskild stuntgrupp i Teaterförbundet för scen och film, är flera och delvis ganska grundläggande.
– Våra yrkestitlar är ett exempel. Idag används många olika, från stuntperformer till stuntrigger, performance och stunt driver. Titlarna går att göra mer enhetliga, säger Seth Ericson
– Men vi behöver också diskutera vilka avtal som passar bäst för vårt arbete och de olika uppgifterna. Tidigare ingick stunt i Teaterförbundets artistavdelning, nu i skådespelaravdelningen, men vi kanske bör ingå i film & tv-avdelningen. Det är värt att diskutera, säger Seth Ericson.

Dessutom finns det flera områden som kan ses över för att ge bättre villkor vid både stuntutövning och stuntkoordination. Det handlar om nivåer på gager, övertidsregler, upphovsrättigheter med mera. Men också om det kan vara en fördel med någon form av licensiering för yrket.
– Förhoppningen är nu att intresset för att bilda en avdelning är stort och att både kunskap och erfarenhet kan samlas och spridas. Strax före presstopp höll stuntutövarna ytterligare ett nytt möte.

En arbetsgrupp bildades i syfte att lägga en strategi för det framtida arbetet med stuntfrågorna.
– Om allt faller väl ut kan vi starta under våren 2021, säger Seth Ericson.

Text: Peter Rehnfeldt

Foto: Hanna Kriisa

Nr 1-21

Vill ni komma i kontakt med någon av representanterna i gruppen? Vänligen kontakta: Seth Ericson seth@stuntgruppen.se 070-6934025 eller Nilla Hansson contact@nillahansson.com 070-572 25 93.