Sångarnas tuffa arbetsvillkor i fokus

En ny och omfattande enkät bland sångare visar att otryggheten är stor och de ekonomiska villkoren är tuffa. Sångaravdelningen vill nu uppmärksamma politiken och försöka förändra arbetsvillkoren.

 

FASTA ANSTÄLLNINGAR inom scenkonsten har minskat, samtidigt har frilansuppdrag och kortare anställningar blivit vanligare.
Sångaravdelningen inom Teaterförbundet är en av de yrkesavdelningar som påtagligt märkt av utvecklingen. De har vänt sig till ett stort antal sångare för att få reda på hur arbetsvillkoren ser ut, och fått 194 svar.
– Svaren i enkäten är oroande på flera sätt. Bland annat tjänar en tredjedel av dem som svarat mindre är 200 000 kronor per år. Det är inte är mycket, särskilt då de flesta har sex till nio års eftergymnasial utbildning och studieskulder, säger Joa Helgesson, operasångare och vice ordförande i sångaravdelningen.
Han menar att enkätsvaren är viktiga för att kunna påverka politiker och andra beslutsfattare som på olika sätt styr utvecklingen för scenkonsten.
– Men också för att visa alla som utbildar sig hur arbetsmarknaden ser ut. I enkätsvaren framkommer framför allt oro och otrygghet när det gäller a-kassan, sjuk- och föräldraförsäkringen och stöd vid förlorad inkomst.

Coronapandemin har också tydliggjort att både den som har enskild firma och aktiebolag hamnar mellan stolarna. Enligt enkäten har väldigt många fått avslag från a-kassan. Inkomsterna har samtidigt minskat, närmare hälften av dem som svarat har förlorat 80-100 procent det senaste året, konstaterar Joa Helgesson. Obetald tid för instudering, repetitioner och förberedelser är också angelägna frågor som framkommer bland svaren. Liksom att utländska arbetsgivare kan välja sångare från andra länder av ekonomiska skäl.
– Många svar visar också på problem med att jobba i flera olika länder. Det skapar förvirring på Skatteverket och Försäkringskassan, som har svårt att ge besked om hur reglerna ska tolkas. Cirka en tredjedel av dem som svarat har råkat ut för dubbelbeskattning, säger Joa Helgesson.

Nu genomförs en systematisk sammanställning av svaren i enkäten. Sedan är planen att en branschdag ska hållas, där innehållet kommer att diskuteras med agenturer, chefer, politiker, rektorer med flera.
– Förhoppningen är också att innehållet ska vara värdefullt för andra yrkesavdelningar liksom för fackförbund i andra länder. I längden hoppas vi kunna bidra till att utvecklingen vänder och att villkoren för sångare och andra kulturarbetare förbättras, säger Joa Helgesson.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 1-21

Mer om undersökningen finns på www.teaterforbundet.se