Mål att göra filmens yrkestitlar tydligare

Nu tas nästa steg för att forma en yrkesnämnd. Filmbranschens yrkesgrupper ska bli tydligare – och starkare. Bland annat med hjälp från Teaterförbundets medlemmar.

 

ALLT MER FILM OCH TV spelas in. De stora strömningsbolagen är drivande, liksom den tekniska utvecklingen.
– Det ställer högre krav på svensk filmproduktion. Vi måste kunna visa upp den kunskap som finns här, att den är tillgänglig, annars riskerar filmarbete att hamna i andra länder, säger Charlotte Gimfalk.

Hon leder sedan 2018 ett projekt för att bygga upp en yrkesnämnd inom filmbranschen. Målet är att tydliggöra branschens yrkesroller och se hur de kan valideras. Samt att få utbildningar och yrkesliv att komma närmare varandra.
– Under våren bildas referensgrupper för olika yrken. Vi kommer att ta kontakt med filmarbetare för att kunna beskriva arbetsuppgifter och definiera kvalifikationer, bland annat genom Teaterförbundets film- och tv-avdelning säger Charlotte Gimfalk.

De yrkestitlar som finns idag är ganska diffusa. Särskilt för så kallade B- och C-funktioner – till exempel produktionskoordinator, platschef, rekvisitör, B-foto och elassistent.
– Genom att klargöra vad yrkena innebär blir det lättare för fler att söka sig till branschen, men också att anpassa utbildningar och kartlägga kunskapsluckor som behöver fyllas, säger Charlotte Gimfalk.

En förebild i arbetet med yrkesnämnden är brittiska Screenskills, en organisation som tar fram spetskurser för filmarbetare. De kvalitetsmärker utbildningar, förmedlar praktikplatser och fördelar stöd till utbildningar vid film- och tv-inspelningar.
– I Sverige har vi tittat på hur andra branscher arbetar med liknande frågor. Bland annat byggbranschen som har tagit fram en modell med baskrav och certifiering för olika yrken. Men även frisörbranschen som jobbat med gesällbrev och kunskaper kring bemötande och service, säger Charlotte Gimfalk.

Med den professionalisering som projektet ska medföra, kommer filmbranschen sannolikt bli en stabilare sektor med utvecklad infrastruktur. Den kan ge nya arbetstillfällen och göra att fler hittar in i branschen, bidra till att mångfalden ökas och att arbetsmiljön förbättras.
– Det ger dessutom en tydlig signal till politikerna att ta steget och införa ett statligt produktionsincitament för film och tv. Sverige blir mer ett internationellt filmland att räkna med, säger Charlotte Gimfalk.

Bakom projektet står bland andra Film- och tv-producenterna, Teaterförbundet för scen och film, Svenska filminstitutet, SVT och regionernas produktionscentrum och Mediaföretagen.

Text: Peter Rehnfeldt

Teaterförbundet för scen och film har beviljats ekonomiskt stöd från Yrkeshögskolan för branschvalidering i samarbete med Medieföretagen.