Statistkupp mot queerdrama

När produktionsbolaget Northern Fable annonserade om statister för filmen Magisterlekarna anande de inte att det skulle leda till homofobisk aktivism.

 

FILMEN MAGISTERLEKARNA (regi: Ylva Forner) är baserad på Kristofer Folkhammars bok med samma namn. Den beskrivs som en queer melodram i förhöjd high school-miljö.

Inför filminspelningen annonserade produktionsbolaget Northern Fable efter statister på olika öppna forum, bland annat i sociala medier. Intresseanmälningarna strömmade in – men inte ens hälften av de som förbundit sig att delta dök upp.
– Vi upplevde det som en organiserad kupp, säger Sofia Ferguson, producent på produktionsbolaget Northen Fable.

Misstankarna grundade sig i förhandsinformation som statistansvariga för produktionen ska ha fått. Enligt dem ska det ha funnits personer som aktivt uppmanade folk att anmäla sig bara för att sabotera inspelningen. Detta som en protest mot filmens queera innehåll.
– Man blir förstås ledsen och arg när några anstränger sig så mycket för att förstöra för andra – och att det låg homofobi bakom handlingen, säger Sofia Ferguson.
–  Homofobi är obehagligt för alla, särskilt i detta team med många homosexuella i ensemblen.
Hon berättar hur kuppen också ledde till ekonomiska konsekvenser för produktionen.
– Vi kunde inte filma de aktuella scenerna den dagen, vilket är kostsamt för en lågbudgetproduktion. Istället fick vi ägna oss åt att leta nya statister vilket satt oss i skiten plus att det kostade pengar.

EFTER HÄNDELSEN erbjöd både SVT och Filmhuset stöd, men eftersom det stannade vid ”statistkuppen” tackade produktionsbolaget nej. Av samma anledning valde de att inte heller gå vidare med en polisanmälan.
– Hot om sabotage kunde vi hantera. Hade det varit hot om våld eller mer aggressivitet hade jag garanterat stängt ner inspelningen. Nu kunde jag ändå hålla team och skådespelare trygga, kommenterar Sofia Ferguson händelsen.

Efteråt hade Northern Fable ett stormöte med teamet och skådespelarna för att tala om situationen. Sofia Ferguson säger att en lärdom hon tar med sig är att inte annonsera efter statister i öppna forum när det rör sig om produktioner med känsligt tema.

Fredrik Engdahl, jurist och ombudsman på Teaterförbundet, därtill kanslirepresentant i normkreativa arbetsgruppen, menar att arbetsgivaren bör vara extra vaksam när en produktion kan tänkas provocera vissa grupper och hänvisar i det här fallet till arbetsmiljölagstiftningen.
– Det är arbetsgivarens ansvar att ha kännedom om arbetsmiljölagen. De måste tänka igenom om där finns en hotbild mot projektet och anpassa säkerheten på arbetsplatsen utifrån det.
Här kanske arbetsgivaren skulle ha funderat över hur den uttryckte sig när de sökte de här statisterna.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler

Foto: Berto Lee

Nr 7-20

Så hanterar du hat och hot
• Är du trakasserad på arbetsplatsen ska du i första hand vända dig till din arbetsgivare som är ytterst ansvarig.
• Arbetsgivaren är skyldig att skyndsamt utreda problemet för att få stopp på trakasserier, samt för att förhindra framtida trakasserier.
• Får du inte gehör (eller om det är arbetsgivaren som är förövaren) ska du istället vända dig till Teaterförbundets medlemsrådgivning, skyddsombud eller facklig förtroendevald på arbetsplatsen.

• På Konstnärsnämndens hemsida finns en vägledning för konstnärer som utsätts för hot, våld och trakasserier av olika slag i sin verksamhet. Här finns råd om förebyggande arbete, hur man anmäler pågående brott och information från en arbetsrättsjurist.
• Brottsofferjouren nås på tel: 116 006. Diskrimimeringsombudsmannen på e-postadressen do@do.se (upplysningar per telefon stängd under coronapandemin).