Nya yrkesgrupper får konstnärlig status efter lång facklig kamp

Äntligen, kan flera yrkesgrupper utbrista efter att det nya kollektivavtalet för institutionsteatrar undertecknats.
I avtalet anges ljud-, ljus-, mask- och videodesigners som konstnärlig personal. Cirkusartister och pedagoger finns också med. Löneökningar är fastställda för 29 månader.

 

AVTALET INNEBÄR löneökningar på 5,4 procent under 29 månader.
– Efter årets förhandlingar med Svensk scenkonst är vi väldigt nöjda. Många av våra yrkanden har fått gehör. Inte minst att ljud-, ljus- och maskdesign får konstnärlig status. Det är en fråga som har varit aktuell väldigt länge, säger Holger Tistad, ljusmästare på Riksteatern som ingår i Teaterförbundets avtalsdelegation.

Ett starkt stöd i förhandlingarna kommer den delegation yrkesutövare som förbundet får information från inför och under förhandlingar med motparten och som ger förslag på hur avtalen kan utformas.
– Personligen tycker jag att vi har hållit flaggan högt och kommit väldigt långt. Det är många medlemmar som visar tålmodighet och en enorm kunskap. Något som kommer till stor nytta i förhandlingarna, säger Holger Tistad.

Förutom att yrkesgrupperna pedagoger och cirkusartister nu också finns med i avtalen har digitala lösningar varit en angelägen fråga.

Ett nytt säravtal har träffats som åsidosätter upphovsrätten i tre månader framöver. Anledningen är att teatrarna ska få större möjligheter att kunna nå ut med sin verksamhet under den pågående coronapandemin.
– Vi förstår teatrarnas svåra läge på grund av de restriktioner som gäller. Avtalet kan gynna våra frilansare om fler uppsättningar blir av, vilket kanske inte skulle kunna gå annars, säger Holger Tistad.

När det gäller lönerna så är de i enlighet med industrins avtal, det så kallade märket, som är vägledande för många branscher.

FRÅN 1 NOVEMBER i år till sista mars 2022 är löneökningarna 2,8 procent och avsättningar till flexpension 0,5 procent. Från 1 april 2022 till sista mars 2023 är löneökningarna 2,0 procent och avsättningar till pension 0,2 procent. Minsta garanterad löneökning är 200 kr under respektive period.
Arbetsmiljöarbetet finns också med i det nya avtalet. Båda parter är överens om att en bemötandekod för intima scener ska tas fram för att användas praktiskt. Arbetsgivarna har ansvar för arbetet med stöd från parternas gemensamma råd för jämställdhet och likabehandling.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 7-20