Sångarnas villkor ska undersökas

Hur ser arbetsförhållanden och trygghet ut för sångare i Sverige och andra länder? Coronapandemin har skapat enorma skillnader mellan exempelvis frilansare och fast anställda. Nu tänker Teaterförbundets sångaravdelning ta fram ett tydligt underlag som visar de villkor som gäller.

 

SEDAN FLERA ÅR har det funnits frågetecken kring hur trygghetssystemen i Sverige och andra länder egentligen fungerar för sångare som yrkesgrupp. Med olika anställningsformer och en rörlig arbetsmarknad är det inte lätt att få en överblick.
Sångaravdelningen har kännedom om hur reglerna för exempelvis a-kassan och försäkringskassan fungerar, men den bygger på anekdoter och allmänna erfarenheter.
– Tanken har funnits på att ta ett samlat grepp och få både ett ordentligt underlag och en bättre helhet. När coronan slog till blev omfattningen av hur olika villkor ser ut väldigt tydlig. Det blev också det bästa tillfället för att starta en ordentlig undersökning, när många av oss inte kan arbeta och stå på scenen som vanligt, berättar Joa Helgesson, operasångare och ledamot i sångaravdelningen.

UNDERSÖKNINGEN kommer att skickas ut till flera hundra yrkesverksamma sångare och sufflörer. Företaget Ipsos, med erfarenhet av liknande uppdrag, har anlitats för att genomförandet ska bli smidigt och ge mätbara resultat. Joa Helgesson fortsätter:
– Just nu sammanställer vi frågorna som sedan sänds ut i form av en webbenkät till medlemmarna, men även till sångare från castinglistor och agenturer.

När resultatet är klart är målet att det ska kunna användas på många sätt. Från att visa alla som utbildar sig hur arbetsmarknaden ser ut, till att påverka politiker och lyfta fram hur tryggheten kan bli bättre.
– Förhoppningen är också att andra yrkesgrupper ser värdet i att kartlägga sina branscher och få både konkreta fakta och mer information. Det kan leda till att trygghetssystemen och arbetsvillkoren utvecklas inom hela scen- och filmområdet, säger Joa Helgesson. Resultatet av undersökningen beräknas vara klart före årsskiftet.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 6-20