Försoning i fokus på årsdagen av metoo

Ett interaktivt event på temat försoning hålls i digital form den 8 november i samband med årsdagen av #tystnadtagning.

 

HUR TALAR VI OM försoningsprocesser?
– Under det här webbinariet kan folk tala också i mindre grupper om frågan, säger Paula Lejonkula, projektledare för det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser.

I våras ordnade den partsgemensamma gruppen ett samtal under Folk och kultur om försoningsprocesser. Mot slutet av seminariet väcktes åtskilliga frågor. Det fanns ett stort behov av att tala om hur försoningsprocesserna ska gå till, och dessutom – ett sug efter interaktivitet.
– Nu går vi vidare. Vi vill lyfta medskapande när det kommer till själva agerandet. Vi har bjudit in två välmeriterad talare som arbetar konkret med frågor kring försoning, berättar Paula Lejonkula.

Webbinariet vänder sig uteslutande till medlemmar i Teaterförbundet för scen och film och i Svensk scenkonst för att det ska vara möjligt att tala fritt kring frågan om försoningsprocesser.
Den som är intresserad av att medverka kan, som ett första steg, lyssna på den podd som finns på Teaterförbundets hemsida, uppmanar Paula Lejonkula. På så sätt kan samtalet som sker den 8 november ge maximal utdelning. För terminologin är inte helt lätt att sätta sig in i.

– Vi använder oss av Zoom, och de breakout room-funktioner som finns, där folk kan tala i mindre grupper under en tid. Det ger utrymme för mer interna diskussioner. Därefter kallas alla ut till storgruppen igen, berättar Paula Lejonkula.

Två forskare ska tala om försoningsprocesser och byggstenar. Är försoning alltid möjligt och behöver det vara så stort som det låter? Varför ska man över huvud taget försonas?
Den ena är Sofia Camnerin, forskare vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hon skrev sin avhandling om feministisk försoningsteologi och har fortsatt arbeta med frågor om och när det är möjligt att försonas.
Den andra forskaren: Kjell-Åke Nordquist är professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter. Han har arbetat i försoningsprocesser internationellt och föreläser i frågor om försoning och medling.
Föreläsningsdelen kommer att filmas, men inte gruppsamtalen. Så småningom kommer erfarenheterna också att sammanfattas mer generellt.

Text: Magdalena Boman

Nr 6-20

#metoo 2017 – hur går vi vidare 2020?
Var: Digitalt seminarium.
När: Den 8 november, klockan 16.00-18.00.
Antal deltagare: Max 200 personer.
Sista anmälningsdag: Den 2 november 2020, via Svensk scenkonsts hemsida.
Seminariet är kostnadsfritt. Föreläsningsdelen läggs sedan ut på www.teaterforbundet.se