Scen och film blir förbundets nya namn

Teaterförbundet för scen och film byter namn. Det beslutades av ombuden på Förbundsmötet i oktober med stor majoritet vid omröstningen. Det nya namnet blir Fackförbundet Scen och film.

 

DEN FAKTISKA NAMNÄNDRINGEN kommer att ske under våren.
– Det är helt otroligt att vi har tagit oss igenom detta digitala förbundsmöte som vi trodde var omöjligt. Och med ett så bra resultat, sa ordförande Simon Norrthon mot slutet av mötet.
Han öppnade en flaska alkoholfritt bubbel för att tacka den inbjudna gästen, poeten, spoken word-artisten och konstnären Yolanda Aurora Bohm Ramirez, som framförde flera av sina verk under dagen.

Uppdraget att låta styrelsen undersöka möjligheterna att byta namn på förbundet initierades på stämman 2018 av skådespelaravdelningen, filmavdelningen och Sveriges filmregissörer, eftersom det exkluderar personer som jobbar inom förbundets avtalsområde, men som inte är verksamma inom teater.

Styrelsen fick två år på sig att ta fram ett nytt namnförslag. Arbetet har processats tillsammans med en extern kommunikationsbyrå, som gjort djupintervjuer med medlemmar och externa intressenter för att få en bild av hur förbundet ser på sig själv och framtida utveckling.

Namnfrågan har diskuterats på alla nivåer inom förbundet i ett flertal workshops. Ett antal förslag har vaskats fram och prövats juridiskt. Slutligen enades styrelsen om ett nytt namn – Fackförbundet Scen och film.
– Vi har gått hela varvet runt. Ett namn är identitet, minnen och historia. Vi har en stolt historia, men förutom teater så sysslar vi idag med dans, cirkus, film, tv, radio och opera. Vi behöver ett namn som bättre berättar vilka vi är och som fungerar bättre för dem vi rekryterar. Styrelsens förslag till namnbyte röstades igenom med betryggande majoritet.

Den pågående krisen har, inte minst, visat hur publikmönster och konsumtion av kultur förändrats. Betalningsmodellerna är i ständig förändring, förbundet måste vara relevant i sin samtid och teckna de avtal som krävs när medlemmars verk exploateras, oavsett var det sker.

I början av året skrev förbundet – som första fack i Europa – ett särskilt upphovrättsavtal med Netflix kring originalserier. Det ger mer pengar till medlemmarna ju mer publiken tittar, istället för ”buyouts” som tidigare varit modellen.

– Att förbundet driver ett Rättighetsbolag och att medlemmarna äger sina rättigheter är grunden till fackets framgångar, det gynnar alla verksamma inom kollektivavtalets område och förbundet växer, sa Simon Norrthon tidigare under dagen.

– Nu skålar vi för vårt nya namn. Det är upp till oss att fylla namnet med innehåll, summerade Simon Norrthon avslutningsvis.

Text: Magdalena Boman

Nr 6-20