Tystnad från a-kassan skapar oro

Samtal om oro och frustration kring Unionens a-kassa kommer dagligen in till Teaterförbundets medlemsrådgivning. Långa väntetider och uteblivna svar gör det svårt med försörjning för många som blivit av med sina jobb.

 

ATT MEDLEMMAR INTE kommer fram till Unionens a-kassa skapar desperation. Under telefontiden – som skurits ner till en timme om dagen för kulturarbetare – går det ofta inte ens att ställa sig i kö.
– Många som hör av sig till medlemsrådgivningen är både oroliga och besvikna på att de inte alls kan kommunicera med a-kassan. Jag har själv provat och det går inte att komma fram, berättar David Grepo, jurist/ombudsman på Teaterförbundet för scen och film.

Kontakt per brev eller via a-kassans webbplats tar oftast lång tid och ger ofta inte önskat resultat.
– Många menar att frågor i brev och meddelanden inte får svar. Handläggningen drar istället ut ytterligare på tiden. Ibland hänvisas de till att ringa istället – trots att de till sist skrivit för att de inte kommit fram per telefon, berättar David Grepo.

På Unionens a-kassa märks mycket av den oro och förtvivlan som finns bland alla medlemmar som hör av sig. Arbetsbelastningen är hög sedan flera månader och antalet ärenden ser inte ut att minska den närmaste tiden.
– Vi förstår frustrationen och möter den också varje dag. Att det är svårt at nå fram beror dels på den enorma ökningen av antalet ärenden, men också på att utbetalningar prioriteras. Det är en pågående kris och vi sliter så hårt vi kan för att kunna ta hand om alla ansökningar, säger Ulrika Malmenklev på Unionens a-kassa.

Någon tydlig lösning på problemen finns ännu inte. Nya medarbetare är under utbildning och vissa frågor kan delegeras. Men många ärenden har särskilda förutsättningar. Det kan handla om avbrutna kontrakt, olika varianter av egna företag eller lön via faktureringstjänster.
– Den här pressade situationen visar hur nödvändigt det är att hitta sätt för att effektivisera a-kassornas handläggning. Vi har varit tydliga med att vi behöver lättnader i regelverket för att hantera de kraftigt ökade volymerna. Liksom på sikt ett nytt och mer anpassat regelverk. Arbetsgivarna har ju också möjlighet att nyttja portalen Arbetsgivarintyg.nu för ett enkelt och säkert sätt att lämna in kompletta underlag, säger Ulrika Malmenklev.

Teaterförbundet arbetar för att påverka a-kassan att förbättra sin tillgänglighet. I en gemensam kulturrådsgrupp påtalar förbudet vad som inte fungerar och vad som bör fungera bättre.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 5-20