Simon Norrthon

Teaterförbundets nya namn ska inkludera scen och film

VÄRLDEN BEFINNER SIG fortfarande mitt i en pandemi som tagit liv och överbelastat vården. Alla delar av samhället har påverkats, men i kampen med att bekämpa smittspridningen har kultursektorn tagit ett särskilt stort ansvar. Det har varit väldigt tufft för våra arbetsgivare, och många av förbundets medlemmar. Majoriteten av oss är frilansare, antingen som visstidsanställda eller egenföretagare och i mars försvann vår arbetsmarknad. Sakta kommer den tillbaka, men mycket är fortfarande osäkert.

Teaterförbundet för scen och film har under hela pandemin varit mycket aktivt för att skapa och rädda jobb, både genom politiskt påverkansarbete och nya avtalslösningar. Vi har också en viktig höst framför oss, med LAS-förhandlingar, avtalsrörelse, och krisstöd. Att vi mitt i detta också ska byta namn kan verka övermäktigt, men jag ser det som en chans att förtydliga vilka vi är.

En kris som den här blottar ojämlikheten och många står fortfarande utan både stöd och försörjning. Det kan vi aldrig acceptera. Vi ser många i våra branscher som är i behov av facklig organisering, fackligt stöd och facklig kamp men som ännu inte blivit medlemmar för att de inte känner sig inkluderade i förbundets namn. Namnet är heller inte rättvisande mot många som är medlemmar. Teatern är fortfarande högst levande för förbundet, men sedan vi tog namnet Teaterförbundet för 126 år sedan har vårt verksamhetsområde sedan länge breddats med dans, opera, film, tv och evenemang. Nya tekniker har tillkommit och fler yrkesgrupper har organiserats.

Våra medlemmar har beslutat att förbundet ska byta till ett namn som på ett bättre sätt berättar vilka vi är och vad vi gör inom scen och film, och nu är det dags.

Namnet måste självklart inkludera film och tv-området. Tack vare Rättighetsbolaget har förbundet en stark organisation för upphovsrätt och vi arbetar aktivt för att fler yrkesgrupper ska nås av upphovsrättsliga ersättningar. Alla filmarbetare ska ha rimliga arbetstider, god arbetsmiljö, en bra lön och en produktionsplanering som gör det möjligt att utföra ett gott arbete samtidigt som man har ett liv. För alla som arbetar med film och tv är vårt förbund det självklara alternativet. Vi är våra medlemmar, det är vi som kan scen och film.

Evenemangs- och eventtekniker har drabbats hårt under coronakrisen, nästan alla är frilansare och många har enskild firma. Förbundet ligger på regeringen för att även teknikeryrken ska nås av krisstöd och att de med enskild firma ska få mer jämlika förutsättningar från trygghetssystem och socialförsäkringar. Det är uppenbart att en starkare organisering gynnar frilansare inom evenemang och event, oavsett hur man anlitas. Namnet ska inte stå i vägen.

Teaterförbundet för scen och film organiserar över 130 yrken inom scen och film. Vi är upphovspersoner, utövare, tekniker och administratörer. Tillsammans kämpar vi för bättre villkor för fler genom täckande kollektivavtal, politiskt påverkansarbete och stärkt upphovsrätt för scen och film.

På Riksstämman 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt namn. Sedan dess har vi workshoppat tillsammans med förtroendevalda i lokalavdelningar och yrkesavdelningar. Vi har gått hela varvet runt för att till slut landa i det förslag som motionerades på Riksstämman. Förbundsstyrelsens förslag är: Fackförbundet Scen och film. I kommunikation och dagligt bruk är förslaget kort och gott: Scen och film. Jag tror det blir riktigt bra och ser fram emot det digitala förbundsmötet där frågan ligger på bordet. Tillsammans fyller vi namnet med innehåll.

SIMON NORRTHON
ORDFÖRANDE

Nr 5-20