Medlemmar fick skadestånd för brott mot kollektivavtal

Ett större filmbolag bröt mot Teaterförbundets kollektivavtal. Efter en förlikning betalades i somras ett skadestånd till 28 berörda medlemmar.
– Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Celia Englund, jurist på Teaterförbundet för scen och film.

 

DET VAR 2019 SOM Teaterförbundet fick indikationer om att en filmproduktion jobbade under enormt hög arbetsbörda. Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud på kansliet begärde in och granskade tidrapporter från bolaget och fann ett stort antal brott mot kollektivavtalet.
– Vi kallade till förhandling och yrkade på ett skadestånd. Vi kunde mötas i en förlikning och summan fördelades till våra berörda medlemmar, både anställda och uppdragstagare, berättar Celia Englund.
Granskningen visade att filmbolaget hade brutit mot veckovilan, dygnsvilan, otillåten arbetsmängd, och femtimmarsregeln.
– Bolaget betalade ut övertidsersättning under inspelningen. Men missnöjet över arbetstidsvillkoren var stora, och det fanns en rädsla för att en liknande situation skulle uppstå igen, säger Celia Englund.
Bolaget ville inte inkludera uppdragstagare i skadeståndet eftersom de i allmänhet inte omfattas av kollektivavtalet, men Teaterförbundet för scen och film hävdade att denna grupp var att betrakta som osjälvständiga uppdragstagare i relation till produktionsbolaget.
– Vi tittade på lag och praxis enligt arbetstidslagen som reglerar detta noga, eftersom det rörde sig om ett stort antal brott mot kollektivavtalet så blev skadeståndet så stort, säger Celia Englund.
– För oss var det här en viktig markering, och filmbolaget tog inte lätt på skadeståndet.

Text: Magdalena Boman