Frilansare kan söka stöd hos Trygghetsrådet TRS

Det är bråda dagar hos Trygghetsrådet TRS, som jobbar med kompetensutveckling och omställning av anställda.
– Men den stora gruppen frilansare som drabbats hårdast av coronakrisen syns ännu inte i vår statistik. De känner nog inte till att de kan söka stöd hos oss, säger Helene Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS och för SOK stiftelsen.

 

UNDER DE SENASTE MÅNADERNA, i april och i början av maj fick organisationen in dubbelt så många ansökningar jämfört med året innan. Det är märkbart att krisen slagit till. Ansökningar om stöd till omställning och vidareutbildning har kommit från flera branscher – från folkhögskolor, idrottsvärlden, den ideella sektorn och museivärlden.
– Det verkar som om uppsägningarna inom scenkonstvärlden ännu inte tagit fart. Scenkonsten har drabbats hårt, men många försöker härda ut i förhoppning om att kunna återuppta sin verksamhet, säger Helene Bergstedt, som numera liksom så många andra till stor del arbetar hemifrån.

I elva år har Helene Bergstedt arbetat som vd för Trygghetsrådet TRS. Innan dess var hon under en lika lång tid chef för förhandlingsavdelningen på Teaterförbundet.
– Mycket har hänt under mina år på TRS, särskilt de senaste fem sex åren. SOK stiftelsen som har fokus på sångsolister, dansare och musikalartister har inrättats. TRS har vuxit och fler arbetstagare omfattas. Tidigare var TRS, som omställningsorganisation mer av en satellit. Idag är det större fokus på de frågor vi arbetar med, inte minst kompetensutveckling. Det är också något som arbetsmarknadens parter, som ju inrättat våra tjänster, efterfrågat. Nu under coronakrisen försöker vi utveckla det ännu mer, säger Helene Bergstedt.

TRYGGHETSRÅDET TRS, är en partsöverenskommelse mellan Teaterförbundet för scen och film genom PTK och dess motpart Svensk scenkonst. Teatercentrum och Danscentrum omfattas också. Därmed kan alla som arbetar vid någon av dessa institutioner samt fria teater- och dansgrupper söka stöd från stiftelsen. En förmån alla yrkesgrupper kan använda sig av, det vill säga både teknisk, administrativ och konstnärlig personal. Stödet riktas till både tillsvidareanställda och visstidsanställda.
– Det enda kravet vi ställer för att få stöd till omställning som visstidsanställd är att arbetstagaren ska ha jobbat sammanlagt 18 månader under en femårsperiod för arbetsgivare som omfattas av avtalen. Jag är övertygad om att det finns ett stort mörkertal av frilansare som inte känner till att de har den här möjligheten att söka stöd och rådgivning från oss.

Hur går det till att söka stöd hos er?
– Man kan antingen välja att ringa och tala med våra professionella och kompetenta rådgivare. De är vana vid att möta personer i scenkonstbranschen. Eller skicka in en mer formell ansökan. Det innebär i sig ingen förpliktelse, du kan ansöka och sedan avbryta processen om det inte passar.

Trygghetsrådet TRS arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, de utgår från individens egna drivkrafter, individens egen motivation, det blir bäst så långsiktigt, konstaterar Helene.
– Våra rådgivare har i uppgift att plocka fram, sätta ord på och formulera de kompetenser som varje individ har. Det är ganska vanligt att folk kommer till oss och finner en massa kompetenser som de själva inte reflekterat över, men som är eftertraktade på andra delar av arbetsmarknaden. Vi har inte samma uppdrag som myndigheter, exempelvis AF kultur, som styr individer mot ett annat arbetsfält. Vårt uppdrag är att bredda försörjningsmöjligheterna alternativt underlätta en yrkesväxling.

I de enkäter som stiftelsen gör får rådgivarna alltid mycket goda betyg. De som använder sig av tjänsterna känner sig sedda.
– Behövs det fördjupad specialistkompetens plockar vi fram den, vi köper in kunskapen externt, vi anlitar folk som kan bidra med detta, fortsätter Helene

Nu hoppas hon kunna nå frilansarna. De ska veta att de kan få stöd från TRS, och kunna göra ett aktivt val.
– Jag gillar utveckling. Det har inte stått still en sekund under de år jag varit på TRS. Jag har ett fruktansvärt roligt och meningsfullt jobb, avslutar Helene Bergstedt intervjun.

Text och foto: Magdalena Boman

Nr 4-20

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse mellan Teaterförbundet för scen och film, genom PTK, och Arbetsgivaralliansen och Svensk scenkonst. Stiftelsen omfattar cirka 80 000 arbetstagare hos 8 000 arbetsgivare inom civilsamhället och inom scenkonsten.
SOK stiftelsen (Scenkonstens omställnings- och karriärväxling) ger stöd till anställda dansare, sångare och musikalartister, som tidigare hade lägre pensionsåldrar. Avtalet ersätter den tidigare PISA-förordningen.